På denne side kan du finde både nye og gamle nyheder fra Gedser Fuglestation.28.800 kr. i støtte fra VELUX FONDEN og Friluftsrådet

fredag 1. juni 2018
Midt i april ansøgte Gedser Fuglestation om støtte til at forbedre forholdene for formidling til ældre ved at forbedre faciliteterne ved flerdagesarrangementer. Nu har vi fået svar.
af Bo Kayser

ModtagetBevillingBrev 20180528
Gedser Fuglestation havde søgt om penge til instation af en større varmtvandsbeholder og til en bruseniche i gæstebadeværelset. Begge dele for at give flere personer bedre adgang til at få et brusebad i forbindelse med overnatning på fuglestationen.

VELUX FONDEN og Friluftsrådet har bevilliget os det fulde ansøgningsbeløb på 28.800 kr. Vi supplerer selv med fondspenge fra Charlotte Smidts Fond, som vi tidligere har modtaget.

En stor tak skal rettes til VELUX FONDEN og Friluftsrådet for støtten.

På Gedser Fuglestations vegne

      Bo Kayser