På denne side kan du finde både nye og gamle nyheder fra Gedser Fuglestation.Kursus for kommende træktællere afholdt på Gedser Fuglestation

søndag 7. oktober 2018
6.-8. oktober har DOF's Fuglestationsudvalg med Ole Friis Larsen som leder holdt kursus om træktælling for seks engagerede deltagere. DOF har nemlig brug for flere tællere for at kunne klare den vigtige opgave med standardiseret træktælling ved DOF's fuglestationer i Gedser, Blåvand og Skagen. Data derfra bruges til at følge de langsigtede ændringer i fugleverdenen.
af Bo Kayser

IMG 9038 lille

Efter velkomst fredag aften startede vi med trækobservation ved Gedser Odde lørdag morgen. En af de vigtige opgaver var at lære at tælle, hvor mange fugle der var i de forbitrækkende ederfugleflokke. Deltagerne var imponerende gode. De kom frem til i alt omkring 6.300 fugle i den tid, vi var der, hvor "cheftælleren" havde talt omkring 6.600 fugle, altså reelt det samme antal.

Klaus Malling Olsen hjalp med til undervisningen. Først ude på odden, hvor han som sædvanlig veloplagt fortalte og illustrerede kendetegn på fx forbiflyvende lommer og kjover. En fin Nøddekrige kom ud og viste sig frem et par gange, men fløj retur nordpå.

IMG 9093 lille

Under frokosten var den engelske ringmærker Denice så sød at vise os en ringmærket Rødtoppet Fuglekonge.

IMG 9201 lille

Om eftermiddagen lavede Klaus en meget spændende gennemgang af kendetegn på lommer, lappedykkere og kjover.

IMG 9223 lille

Inden aftensmaden lavede vi en lille tælleøvelse ved at give deltagerne 5 sekunder til at tælle forskellige antal af hvide og mørke bønner mod forskellige baggrunde. Det klarede de fantastisk godt.

NotesbogTilArtikel

Efter Oles gode aftensmad, sluttede vi dagen af med et indlæg af Bo Kayser om, hvor vigtigt det er, at noterne fra felten tastes ind på den rigtige måde i DOFbasen. For ellers kan feltarbejdet ikke bruges i den efterfølgende bearbejdning, analyse og artikelskrivning.

Søndag gik deltagerne videre med træktælling i praksis på Gedser Odde.