På denne side kan du finde både nye og gamle nyheder fra Gedser Fuglestation.Data fra Gedser Fuglestation brugt i videnskabelige artikler

fredag 15. marts 2019
Gedser Fuglestation laver basisovervågning ved hjælp af standardiseret ringmærkning og træktælling. Desuden hjælper vi bl.a. med indsamling af materialer til specialundersøgelser. I marts 2019 har det ført til 3 publikationer, hvor Gedser Fuglestation har bidraget med grunddata.
af Bo Kayser
Om foråret trækker fuglene tidligere end de gjorde over 50 år siden. Det er en af konklussionerne i artiklen "Phenology of the avian spring migratory passage in Europe and North America: Asymmetric advancement in time and increase in duration". Denne ikke særligt overraskende konklussion er bl.a. baseret på ringmærkningsdata fra Gedser Fuglestation.
 
Danmarks Naturhistoriske Museum og DTU Veterinærinstituttet har analyseret skovflåter på trækfugle for forekomst af sygdomme som Borelia. Til den analyse har de bl.a. anvendt skovflåter indsamlet på Gedser Fuglestation. Artiklen er under udgivelser på www.elsevier.com.
 
Gedser Fuglestation har desuden leveret fugle, som der er taget blodprøver af for at følge udbredelsen af Vestnil Virus. Resultaterne er publiceret i en rapport fr DTU Veterinærinstituttet.