Udskriv

Her gives en oversigt over udgivne publikationer og publikationer på vej.

Træktælling ved Gedser Odde i efterårene fra 2004 til 2017 - Resultater og analyser. Migration counts at Gedser Odde in the autumns from 2004 to 2017 - Results and analyses. (Udkast/Draft).

”Oprenser” to personer data på samme måde? Resultater fra Gedser Odde 2010 og 2011. Do two persons “cleanup” the data in the same way? Results from Gedser Odde 2010 and 2011.Do two persons “cleanup” the data in the same way? Results from Gedser Odde 2010 and 2011.