Udskriv

Her gives en oversigt over udgivne publikationer og publikationer på vej.

Fugletrækket ved Gedser Odde året igennem - med fokus på havtrækket. Resultater fra helårstællingen 2021-22.

Forårstrækkesammenligning Gedser - Hyllekrog 2022. Sammenfatning og konklusioner.

Efterårstræk af havdykænder ved Gedser Odde 2009-20. Autumn migration of sea-ducks at Gedser Odde 2009-2020. Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 116 (2022): 9-16.

Nødvendig dækningsgrad for at opnå retvisende billede af fugletrækket?
Necessary coverage to obtain a true picture of the bird
migration? Forprojekt til en analyse fra Gedser Fuglestation

Træktælling ved Gedser Odde i efterårene fra 2004 til 2017 - Resultater og analyser. Migration counts at Gedser Odde in the autumns from 2004 to 2017 - Results and analyses. (Udkast/Draft).

”Oprenser” to personer data på samme måde? Resultater fra Gedser Odde 2010 og 2011. Do two persons “cleanup” the data in the same way? Results from Gedser Odde 2010 and 2011.Do two persons “cleanup” the data in the same way? Results from Gedser Odde 2010 and 2011.