På denne side kan du finde både nye og gamle nyheder fra Gedser Fuglestation.Blog taget i brug og hjemmeside dermed i drift!

søndag 8. maj 2016
I dag prøvede ringmærkerne og stationschefen at lægge blog-indlæg ind på fuglestationens nye hjemmeside. Hjemmesiden er dermed sat i drift ;-)
af Bo Kayser
I et par måneder har vi forberedt overgang fra den hidtidige hjemmeside og blog til Gedser Fuglestations nye hjemmeside med indbygget blog.

I dag har fuglestationens to ringmærkere, Andreas Bennetsen Boe og Johanne Aagaard, og stationsleder Hans Lind hver lagt et par af maj måneds blog-indlæg fra den hidtidige blog over i den nye. De er tilfredse med den nye løsning, og det blev besluttet, at 8. maj bliver sidste dag, hvor den gamle blog anvendes. På den vil der fremover blot være et link til den nye, som indeholder indlæg fra og med 1. maj.

Med overflytningen af bloggen flyttes brugerne også over til den ny hjemmeside, som hermed må siges at være sat i drift. Dermed er et par måneders arbejde med overflytning af materialer fra den gamle til den nye hjemmeside ved at være tilendebragt.

Er den nye hjemmeside så færdig? Nej, der mangler stadig lidt småtekster, og vi har fået en lang række forbedringsforslag, som vi vil gå i gang med, når hjemmesiden har været i drift noget tid.

Ved den officielle idriftsætning vil hjemmesiden få adressen www.gedserfuglesation.dk, som i dag anvendes for den hidtidige hjemmeside.