Gedser Fuglestation dækker geografisk området omkring Gedser, primært delt op i følgende områder: Gedser Odde, Frisenfelt, Gedser By og Havn, Kroghage, Vesterhave, Rødsand, Gedser Agerland samt Birkemose. Se oversigten over fuglelokaliteter i området.)

Selve mærkningen hos Gedser Fuglestation foregår primært ved selve fuglestationen i den gamle fyrhave på Gedser Odde, samt til tider i sensommeren i Vesterhave, og meget sjældent i Kroghage. I fyrhaven har vi 25-30 spejlnet stående.

Personalet står op ½-1 time før solopgang for at sætte net op, så de er klar til solopgang, hvor fugletrækket for alvor starter for så typisk at fortsætte de
næste 4-6 timer afhængig af vind og vejr. Fugletrækket går noget i stå omkring formiddagstid, og på varme solrige dage går trækket højt til vejrs, hvorfor det i sommerperioden kan være meget ’dødt’ i middagsheden. I timerne op til solnedgang kan et større antal fugle igen rykke ind i fyrhaven til natterast, og de sidste netrunder inden solnedgang kan byde på mange fugle.

Fugletrækket er klart størst i efteråret over Gedser Odde, hvor de mange sydtrækkende fugle flyver ned til spidsen over Sydfalster og trækker ud fra
Gedserområdet.

Gedser Fuglestation

Forårstrækket ind over Danmark er noget mere spredt. En typisk forårsdag findes reelt ikke, da trækket kan variere meget, til tider helt uanfægtet af vejr og
vind. Alt fra 10 til 150 fugle kan ventes. Normalt ebber forårstrækket ud i starten af juni, og området er præget af de lokalt ynglende fugle frem til midten af
juli.

August præges i høj grad af langdistancetrækfugle som Løvsanger, Rørsanger, Kærsanger, Gulbug, Gærdesanger, Tornsanger, Havesanger og Broget Fluesnapper.

September er lidt en overgangsmåned mellem rester af de tidlige langdistancetrækkere og de senere korttrækkende efterårsfugle. Rødhalsetrækket starter for alvor op her, ligesom der normalt er pæne mængder af Rødstjert og Fuglekonge samt mejsefugle.

Hejsenet i fyrhaven.Hejsenet

Slutningen af september og første halvdel af oktober er den store træktid over Gedser Odde. Billedet præges af store mængder af især Rødhals, Blåmejse, Fuglekonge, Gransanger, Grønsisken, Musvit og Jernspurv. Man kan være heldige at opleve enkelte sjældne fejltrækkende fugle fra Østeuropa/Sibirien i denne tid.

Vinteren er i høj grad præget af ret små mængder rastende fugle som Grønirisk, Kvækerfinke, Silkehaler, Grønsisken o.l. I kolde, klare, vindstille nætter forsøges der med mellemrum uglefangst. December 2007 bød på en meget sjælden vintergæst i form af en Fuglekongesanger, som Jesper Brinkmann mærkede d. 10/12 2007. Fuglen
rastede til ind i Januar 2008.

Vesterhave er et større rørskovsområde i den nordvestlige del af Gedser. Sensommeren i Vesterhave byder især på rastende Rørsanger, Kærsanger, Rørspurv og Landsvale, der går i nettene, men også en del andre sensommertrækfugle som Løvsanger, Tornsanger, Gærdesanger o.l. Desuden bød 2007 også på en meget sjælden Buskrørsanger, mærket d. 5/8 2007 af Jens W. Christoffersen.

I efteråret trækker der i gunstige vindforhold en del småfugle igennem området, som Gransanger, Jernspurv, Rødhals, Fuglekonge o.l.