Roedstjert CLA 4870 300Gedser Fuglestation deltog i foråret/sommeren 2011 i et projekt omkring kortlæggelse af udbredelsen af West Nile Virus blandt Afrikatrækkende småfugle. Projektet blev foretaget under Zoologisk Museum i samarbejde med Veterinærinstituttet Lindholm.

I løbet af maj/juni 2011 blev der på Gedser Fuglestation indsamlet 55 blodprøver fra Afrikatrækkere over 10 g. Projektet kørte også på Christiansø, hvor 45 prøver blev indsamlet.

I alt blev 100 prøver indsamlet til WNV-analyse i 2011, hvoraf 62 af prøverne havde tilstrækkeligt blod til, at de nødvendige serologiske test kunne gennemføres.

Blandt prøverne fra Gedser blev der fundet 2 positive fugle, altså fugle der har dannet antistoffer imod West Nil Virus, og derfor har været inficeret med virus på et tidspunkt i deres liv.

Prøverne fra Gedser Fuglestation fordelte sig således:

Art

Antal fugle testet

Positive prøver/spor af WNV

Gulbug  Hippolais icterina

14

 

Tornsanger  Sylvia communis

12

 

Havesanger  Sylvia borin

10

1

Munk   Sylvia atricapilla

5

 

Kærsanger  Acrocephalus palustris

3

 

Rødrygget tornskade   Lanius collurio

2

1

Digesvale  Riparia riparia

2

 

Pirol   Oriolus oriolus

1

 

Rørsanger   Acrocephalusscirpaceus

1

 

Gul vipstjert   Motacilla flava

1

 

Grå fluesnapper   Muscicapa striata

1

 

Broget fluesnapper   Ficedulahypoleuca

1

 

Landsvale   Hirundo rustica

1

 

Husrødstjert   Phoenicurus ochruros

1

 

Total

55

2

Positive fugle (Gedser):

  • Rødrygget tornskade Lanius collurio, Gedser
  • Havesanger Sylvia borin, Gedser

Frekvensen af positive fugle stemmer godt overens med svenske undersøgelser. Projektet fik efterfølgende yderligere omtale i Dansk Veterinær Tidsskrift og i TV2-nyhederne.