Gedser Fuglestation ønsker optælling af fugletrækket ved Gedser Odde forår og efterår. I 2017 prøver vi for første gang at gennemføre standardiseret optælling af efterårstrækket ved Gedser Odde. Du kan læse mere om det i vejledningen "Træktælling ved Gedser Fuglestation - Opgavebeskrivelse".

2015 09 27 10.51.14