Gedser Fuglestation ønsker, at der gennemføres standardiseret optælling af fugletrækket ved Gedser Odde om efteråret. Du kan læse mere om det i vejledningen "Træktælling ved Gedser Fuglestation - Vejledning".

2015 09 27 10.51.14