Gedser Odde er især interessant rent trækmæssigt på grund af sin placering.

Oestersoe kortVil man fra Østersøen til Nordsøen, og vil man færdes på eller over vand, så virker farvandet mellem Møn-Gedser på den danske side og Rügen-Rostock på den tyske side som en naturlig tragt. Mange vandfugle vil derfor komme tæt forbi Gedser Odde om efteråret og om foråret.

Vil man om efteråret fra Sverige og til dels Norge og Finland flyve mod sydvest over land ned over Europa, så er Gedser sammen med Hyllekrog et godt sted at trække ud, fordi landjorden slutter, og der er kort til næste landområde.

Med placeringen som Danmarks sydligste punkt er Gedser Odde også interessant med hensyn til indvandring af nye arter sydfra.

Danmark kort