GFU ledelsesoversigt

 

Styregruppen omfatter følgende ansvarsområder:

Daglig ledelse af de frivillige på fuglestation
Denne/disse personer, skal være ret meget til stede på fuglestationen og lede de frivilliges arbejde og oplæring. Tina Elley i samarbejde med Anne Marie Reith.

Formidlingskoordinator
En person med lyst til og erfaring med formidling. Skal opbygge nye typer af ”formidlingspakker” og målgrupper. Skal opbygge og vedligeholde ”formidlingskassen”. Skal koordinere formidlingsarbejdet. Rollen som hovedansvarlige er ikke besat. Søren Mygind vil gerne hjælpe til, især med materialer rettet mod gymnasier.

Ringmærkningskoordinator
Varetages af Hans Lind og med Søren Mygind som backup.

Træktællingskoordinator
Varetages af Bo Kayser.

Hus- og havekoordinator
Skal have interesse for og kende til behov og udførelse af opgaverne. Varetages af Anne Marie Reith i samarbejde med Tina Elley.

Repræsentant for DOF Storstrøm
En person i DOF Storstrøms bestyrelse, som både interesserer sig for DOF Storstrøm og Gedser Fuglestation. Varetages af Bo Kayser.

Repræsentant for DOF Ung
Personen skal have interesse for og viden om fuglestationsarbejde. Personen skal desuden kunne være bindeled mellem medlemmer i DOF Ung og andre unge og fuglestation. Vi har i marts 2023 bedt DOF Ungs ledelse udpege et par mulige kandidater, som vi kan tage en snak med.

Medarbejder i DOF’s Naturafdeling
Personen skal have kendskab til fuglestationsarbejdet i DOF, bl.a. godt kendskab til arbejdet på Skagen Fuglestation. Personen skal gerne kunne bidrage med inspiration fra DOF’s faglige arbejde. Vi forventer gennem samarbejdet i DOF's Fuglestationsudvalg at samarbejde med stationslederen fra Skagen Fuglestation, Simon Christiansen.

Repræsentant fra universitet
Målet er at få fat i en person, som kan se en fordel i at etablere kontakt mellem studerende, som skal lave projekter på eller med data fra fuglestationen, og fuglestationen. Søren Mygind vil stå for denne kontakt mellem Gedser Fuglestation og universiteterne.

Ledelse
Styregruppemedlemmerne fungerer på lige vilkår. Hvis en eksterne part ønsker at kommunenikere med en leder, har Bo Kayser påtaget sig formelt at varetage rollen som styregruppeformand i sådanne situationer.

Som modtagere af e-post sent til styregruppen er desuden: DOF Storstrøms kasserer Jytte Fuglsang Nissen, Clausjannic Amland-Labuz og Gert Jeppesen. 

Kontaktoplysninger på styregruppens medlemmer:

Anne Marie Reith, tlf. 2338 6615

Bo Kayser, tlf. 5134 6278

Gert J. Jeppesen

Hans Lind, tlf. 6167 1843 

Jytte Fuglsang Nissen,

Mads Elley, 

Ole Friis Larsen,

Søren Mygind,

Tina Elley, tlf. 2060 1141

Desuden er følgende tilknyttet styregruppen:

Anders Zuschlag (Ringmærkningsdatabasen)


Styregruppen kan kontaktes på: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..