Rapportforsidefotos

Gennem snart mange år er der indsamlet mængder af data fra træktælling og ringmærkning af fugle på Gedser Odde. Hvad er der kommet ud af det store arbejde?

Du kan allerede nu læse mere om, hvordan vi vil bearbejde og offentliggøre resultaterne fra træktællingerne under menupunktet "Forberedelse af artikler om trækket".

Målet er, at de rigtige data indsamles, at de indsamlede data bliver gjort tilgængelige, og at de blive bearbejdet til udgivne rapporter, afhandlinger, formidling i felten og på internettet m.m. Og i sidste ende, at de formidlede resultater bliver brugt til noget. Der er egentlig først, når resultaterne fra de indsamlede data bliver brugt til noget af andre, vi kan sige, at vores store indsats har givet resultater.

Formålet med denne del af hjemmesiden er at formidle information om:

  • Hvilke data som registreres og hvornår.
  • Hvor disse data registreres og disse datas tilgængelighed.
  • På hvilken måde de indsamlede data er blevet bearbejdet og resultater er publiceret i perioden 2006 til 2016.
  • På hvilken måde, de publicerede og på andre måder formidlede resultater, er blevet brugt til noget af andre.
  • Overvejelser om fremtidig registrering, lagring, tilgængelighed og anvendelse af data.

I første omgang er der kun tale om et enkelt notat, som giver en oversigt.

"Træktælling og ringmærkning ved Gedser Fuglestation. Indsamlede data og deres anvendelse."