Gedser Fuglestation deltager med jævne mellemrum i forskellige relevante projekter ud over standardiseret ringmærkning på fuglestationens område og trækfugletælling.