En af hovedaktiviteterne ved Gedser Fuglestation er tælling og registrering af forbitrækkende fugle. Store mængder af data er indsamlet om efterårstrækket, især fra 2004 til nu. Data er ved at blive analyseret og publiceret.