En af hovedaktiviteterne ved Gedser Fuglestation er tælling og registrering af forbitrækkende fugle. Store mængder af data er indsamlet om efterårstrækket, især fra 2004 til nu. Desuden findes data fra forårstrækket fra 2022 og frem. Data bliver løbende analyseret og publiceret.