I notatet "Strategi for Gedser Fuglestation 2019-24. Hvad vil vi opnå de næste seks år og hvordan?" kan du læse en udførlig beskrivelse. Her kan du læse en kort sammenfatning.

Ud over denne eksterne version af strateginotatet er der udarbejdet en mere detaljeret version til anvendelse internt i DOF.

Strategien for Gedser Fuglestation er udarbejdet i forbindelse med, at DOF har udarbejdet en strategi for det samlede fuglestationsarbejde for den samme periode. Se Strategi for fuglestationer i Danmark 2019-24.

Gedser Fuglestations vision

På det overordnede plan kan vores visioner for den kommende periode udtrykkes:

  • Vi ønsker at fortsætte med at udnytte fuglestationens geografiske placering, tekniske faciliteter og tilknyttede personer til at indsamle data af god forskningsmæssig kvalitet om fugletrækket i området. Det gælder både data fra træktælling, fra ringmærkning og fra specialundersøgelser.
  • Vi ønsker i høj grad at bidrage til, at de indsamlede data bliver bearbejdet og publiceret, så denne viden bliver tilgængelig for diverse målgrupper.
  • Vi ønsker, at personer tilknyttet fuglestationen i dens omgivelser formidler viden om fugletrækket og fugleforskningen samt begejstring for fugle til forskellige målgrupper. Desuden, at de formidler tilsvarende via diverse medier.
  • Vi ønsker at fortsætte med at give DOF’s medlemmer mulighed for at være med til fuglestationens aktiviteter og fællesskab for derved at give dem viden om og interesse for fuglestationsarbejdet.
  • Vi ønsker at sikre fuglestationens fremtidige drift ved at videreudvikle gruppen af aktive og bidragydere. Vi ønsker at sikre en god økonomi gennem støtte fra diverse kilder.
  • Vi ønsker som noget nyt at arbejde på, at Gedser Fuglestation bliver en integreret del af et større natur- og formidlingsområde på Gedser Odde.

 

Tidligere strateginotater:

Strategi for foregående periode: "Gedser Fuglestation - Strategi og drift 2015 og frem".