Gedser Fuglestation byder alle besøgende rigtigt hjerteligt velkommen!

SkiltAdmiral Gedser Fuglestation

Fuglenes ve og vel tages meget alvorligt på Gedser Fuglestation. Derfor er der nogle få færdselsregler, der bedes overholdt.

Vi beder alle besøgende om at følge med personalet rundt i området. Går du rundt uden personale, bedes du blive på den
store sti, der går igennem haven og ned omkring huset. Det er ikke tilladt at gå hen til eller opholde sig ved
nettene.

Personalet er specielt trænet i korrekt håndtering og udtagning af fugle fra nettene. Ønskes kontakt til ringmærkeren,
og denne ikke er umiddelbart tilstede på fuglestationen, bedes I tage plads i forhaven, indtil ringmærkeren er tilbage
fra net-runden.

Bemærk: Det er forbudt for personer uden gyldig ringmærkningslicens fra Ringmærkningscentralen på Zoologisk Museum at
tage fugle ud af nettene.

På forhånd tak

Gedser Fuglestation