Data om fugletrækket ved Gedser Odde i efteråret 2016

Regneark fugle pr. tælletime pr. 5-dages periode i juli-december 2016. Arter med mindst 250 registrerede trækkende individer er medtaget. Data er taget fra nedenstående regneark. 

 5dagesantal2016

I regnearket kan du bl.a. se, hvor mange fugle pr. tælletime, der er registreret i hver 5-dages periode. Der kan du også se, hvilken 5-dages periode trækket starter (10 pct. af fuglene), hvad der er medianperionde (halvdelen af fuglene), og hvornår det slutter (90 pct. af fuglene).

manedsantal2016

Du kan se estimerede "månedstotaler" og efterårssum.

5dagesgrafer2

Og du kan se grafer med fordelingen hen over efteråret..

Regneark med oprensede og korrigerede data om fugletrækket ved Gedser Odde i efteråret 2016.