En af hovedaktiviteterne ved Gedser Fuglestation er fangst af fugle. Fugle, som bliver målt, vejet og mærker. Store mængder af data er indsamlet fra dette fangstarbejde fra 2001 til nu. Data vil blive analyseret og publiceret fra 2018 og frem.

- Årsresultater ringmærkning