En af hovedaktiviteterne ved Gedser Fuglestation er fangst af fugle. Fugle, som bliver målt, vejet og mærker. Store mængder af data er indsamlet fra dette fangstarbejde fra 2001 til nu. Data vil blive analyseret og publiceret fra 2007 og frem.

- Årsresultater ringmærkning

Større analyser og artikler om ringmærkningen ved Gedser Fuglestation

- Ringmærkningsdataudtræk fra Gedser Fuglestation - beskrivelse og bearbejdning af data