På denne side kan du finde både nye og gamle nyheder fra Gedser Fuglestation.DU SKAL KENDE 25 FUGLEARTER OG KUNNE TÆLLE TIL 100 - MINDSTEKRAV TIL TRÆKTÆLLERE VED GEDSER FUGLESTATION - ER DET DIG?

tirsdag 16. november 2021
Ved træktælling på Gedser Odde har havtrækket højst prioritet, store landtrækkere arter næste prioritet og småfugle lavest. For at kunne bruge data til analyser, skal der gerne registreres mindst 1.000 trækkende individer af en art hvert år. På tabellen kan du se, at der er 21 arter i den primære gruppe af havtrækkere og 4 arter i den sekundære gruppe af store landtrækkere. De fleste af disse vigtige arter kommer mest i flokke på mindre end 100 individer.
af Bo Kayser

Der er derfor vi siger, at du som træktæller skal kende 25 arter og kunne tælle til 100.

Er lysten og viljen tilstede, kan mange derfor med lidt træning blive gode træktællere for Gedser Fuglestation. Og vi mangler personer til at dække denne vigtige naturovervågningsopgave.

Du kan kontakte bo.kayser@gmail.com, hvis du vil høre mere.

Blivtraektaeller 202x