På denne side kan du finde både nye og gamle nyheder fra Gedser Fuglestation.Et hul i vor viden om Gedsertrækket er lukket

fredag 12. august 2022
Gedser Fuglestation har udgivet 18 årsrapporter (siden 2004) om træktælling og 15 (siden 2007) om ringmærkning. Der er udgivet videnskabelige analyser af resultaterne fra ringmærkningen og træktællingen. Der er udgivet formidlingsegnet rapport om ringmærkningen året igennem. Men vi har manglet til viden om, hvordan trækket ved Gedser Odde forløber ikke bare om efteråret men hele året igennem. Det er der nu udgivet en rapport om.
af Bo Kayser

GFU helrsrap2021 22 forside

Formidling om fugletrækket er et at hovedformålene for Gedser Fuglestation. Fra ringmærkningen har vi data fra både forår og efterår og har derfor kunnet fortælle om trækkets forløb året igennem. Fra træktællingen ved Gedser Odde har vi hidtil kun haft data fra efteråret fra 11. august til 20. december, men har manglet data om forårstrækket. I 2021-22 har Gedser Fuglestation derfor gennemført en helårstælling ved Gedser Odde, så perioden fra 21. december til 10. august nu også er dækket.

Formålet med denne rapport er primært at præsentere resultaterne fra denne helårstælling i form af grafer, som viser trækkets antalsmæssige forløb fra januar til december. Der er tilstrækkeligt med data, mindst 3.000 individer pr. år, til at kunne gøre det for 24 arter af især havtrækkende fugle.

Læs rapporten!