På denne side kan du finde både nye og gamle nyheder fra Gedser Fuglestation.Påvirker klimaændringer eller insektmangel vores fugle mest?

lørdag 15. juni 2024
Ændringer i antallet af fugle ved Gedser 2007-23 er sammenlignet med ændringer i Sverige og Danmark og sammenholdt med fødevalg og klimabetingede ændringer af yngleudbredelsesområderne. Det har givet nogle spændende og lidt rystende resultater.
af Bo Kayser