På denne side kan du finde både nye og gamle nyheder fra Gedser Fuglestation.Analyser af ringmærkningen ved Gedser Fuglestation 2001-2017 – Hvad skal vi se på?

onsdag 4. april 2018
Ved Gedser Fuglestation er vi kommet et godt stykke med bearbejdning og publicering af resultater fra træktællingerne (https://www.gedserfuglestation.dk/resultater/traektaelling). Nu er vi gået i gang med at se på data indsamlet om de over 200.000 ringmærkede fugle. Der er noteret oplysninger om art, køn, alder, vægt, vingelængde m.m.
af Bo Kayser

Rapport2008 17Forside
Vi vil sammenstille figurer, tabeller og forklaringer om fangsternes fordeling året igennem delt op på køn og alder. Vi vil se på tendenser til ændringer igennem årene af antal fangede individer, deres køns- og aldersfordeling, mediandato for trækket m.m. Og vi vil sammenligne med, hvad de nærliggende fuglestationer langs Østersøen har fanget.

Rapport2017Forside

 

Mange er jer, som læser dette, har erfaringer med træk og ringmærkning. I har sikkert også nogle idéer til, hvad det kunne være spændende og relevant at undersøge og lede efter blandt disse mange data.

Send os meget gerne dit forslag til, hvad vi bør undersøge. Send forslagene til Bo Kayser, bo.kayser@gmail.com.

Vi glæder os til at høre fra jer.

På Gedser Fuglestations vegne

   Bo Kayser