På denne side kan du finde både nye og gamle nyheder fra Gedser Fuglestation.Breaking news!

søndag 24. november 2019
Nyt om et par sjældne sangere fra foråret
af Hans Lind

I går modtog vi nyt fra Aberdeen University: Professor Martin Collinson, der før har hjulpet os med DNA-undersøgelser, kom med nyt vedrørende et par fugle fra forårets ringmærkning i Gedser:

   Den ene var en Lille Rørsanger, (Paddyfield Warbler), Acrocephalus agricola, som Nigel, Clausjannic, Adam og Johanne fik fanget om morgenen den 2. juni, midt under Operation Overshooter, hvilket gjorde, at der var en del birdere, der fik set dyret til glæde for deres lister!

 2019 06 02 Paddyfield Warbler Gedser IMG 9933

Gedser Fuglestations allerførste Lille Rørsanger (Paddyfield Warbler)  

Den anden var en gransanger, som Robert mærkede, og som vi var flere, der mistænkte for at være Iberisk Gransanger, (Iberian Chiffchaff), Phylloscopus ibericus. Professor Collinsons undersøgelser viste en almindelig gransanger, ikke iberisk, men han påpegede, at det muligvis kunne være en hybrid. De vil måske lave yderligere undersøgelse til vinter, så vi venter i spænding.

2019 04 27 mulig iberisk gransanger IMG 2095a

Den mulige Iberisk Gransanger (Iberian Chiffchaff). Blandt andet gav den et kald, da den blev sluppet, og som af flere tydes som iberisk. Vi får se!

Foreløbig en stor tak til Martin Collinson -:)

FAKTA:

  Lille Rørsanger havde en indflyvning til Danmark i 2019, således blev 5-6 stk registreret, først på Saltholm i maj, derpå Gedser-fuglen og senere i juni blev én ringmærket i Skagen. Om efteråret blev der set én ved Blåvand under felttræffet og en mulig på Fanø. Der er til nu registreret 13 Lille Rørsanger i Danmark.

   Der er godkendt en håndfuld fund i landet af Iberisk Gransanger, men det er en svær art at have med at gøre. Den kræver gode fotos og helst også lydoptagelser for at kunne gå gennem SU. Første godkendt fund er fra 1997.