Her på Gedser Fuglestations blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2020 (191)2019 (239)2018 (214)2017 (236)2016 (169)(se alle)

En fuldstændig fantastisk dag med 512 fugle!

tirsdag 15. september 2020
af Joshua Emil Haahr

Denne dag vil jeg huske for evigt.

Allerede da Henrik, Emma og jeg åbnede net ved en 06-tiden kunne vi mærke, at det skulle blive en stor dag. Der var tikkende rødhalse overalt i hver en busk. Vi skyndte os ind for at spise morgenmad, hvorefter vi startede på første runde. Der var godt gang i fuglene, så vi ringede hurtigt til Hans for at få en hånd. Højskolen Marielyst kom også forbi til formidling, så der var godt gang i den på stationen.

Følelsen af at være omringet af fugle i hvert et krat er ubeskrivelig. Selvom at adrenalinen pumper, fordi man vil gøre det så sikkert og effektivt som muligt, har jeg nydt hvert et sekund i dag. Når man får mange fugle i mellem hænderne på sådan en dag, giver det virkeligt en fornemmelse af hvor mange fugle der egentlig trækker ud fra Gedser Odde og videre sydpå.

I mellem en af runderne kom Henrik gående med en flagermus i hånden. Den var åbnebart røget i en af nettene. Efter en del research er jeg kommet frem til, at det enten er en Dværg- eller Pipistrelflagermus, som vidst nok kræver DNA eller lydoptagelse for sikkert artsbestemmelse. Flot var den!

IMG_4395.jpg
Pipistrelflagermus eller dværgflagermus

IMG_4386.jpg
Dette pindsvin kom også gryntende forbi

I dag var også dagen, hvor vegetationen på engen skulle slås. Når det slåede plantemateriale er fjernet skaber det plads og lys til de mere lavtvoksende nænsomme plantearter. Derudover er slåningen også med til at udpine jordbunden, hvilket på sigt medfører højere artsdiversitet hos bl.a. planter, svampe og insekter. Denne eng kan med tiden få en højere biodiversitet, hvis der fortsat ikke drives landbrug på arealet. Det er nærmest en oase ift. de omkringlæggende golde marker.

IMG_4476.jpg
Engen slås med maskinklipning, og det overskydende græs fjernes om et par dage

IMG_4423.jpg
En munk (han) ringmærket i Tjekkiet og derefter genfanget på GFU

IMG_4480.png
En af de to Lille fluesnapper, som blev ringmærket i dag

IMG_4479.jpg
Vingen på lille fluesnapper. Tilstedeværelsen af de orange prikker på "store dækfjer" indikerer at det er en ungfugl

Emma og jeg sluttede en fuldstændig fantastisk dag af med en tur i Østersøen. Med hele 519 ringmærkede fugle fordelt på 27 arter, har det i dag været en helt igennem fabelagtig dag.

Fra Louis og Anders P. blev følgende observationer meldt fra Odden:

  • 5.000 bog/kvækerfinke
  • 1 gulirisk
  • 275 grønsisken
  • 410 blåmejse
  • 226 hvid vipstjert
  • 442 skovpiber
  • 12.000 svale sp.
  • 13 lille kobbersneppe
  • cirka 100 spurvehøg
  • 1830 sortand

Her er dagens ringmærkede fugle:

 ringmaerkede_fugle_15sep.png