Her på Gedser Fuglestations blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (25)2023 (292)2022 (265)2021 (271)2020 (268)2019 (239)2018 (214)2017 (236)2016 (169)(se alle)

Det er ikke altid tingene går som planlagt

mandag 26. februar 2024
af Henrik Jørgensen

Der var begyndende tåge da nettene skulle op og ikke nok med det så var der frost i de fleste net, så de 2 høgenet var umulige at åbne og nettet Ø1 var der små isklumper i så det kunne heller ikke sættes op, men heldig steg temperaturen meget hurtigt så de kunne åbnes på første runde.

Tågen kom rullende ind og det gav vanddråber i nettene så de måtte rystes for vand på halvdelen af dagens runder, men på trods af det blev 5 fugle fanget hvoraf de 4 var kontroller.

Hans, Gert og Tina kom ud da vi skulle sætte net op og bålet skulle brændes af. Mads var desværre blevet syg så han kunne ikke komme. Bålet var dog ikke lige til at få ild i så det havde vi lidt problemer med men det lykkedes at få brændt næsten halvdelen af bålet af, men vi fik så ikke tid til at sætte net op men vi skal nok nå det.

Igen i morgen loves der tåge og næsten ingen vind.

Dagens ringmærkning og kontroller/Todays ringing and recaptures:

Rødhals/Robin 0/1

Solsort/Blackbird 0/2

Blåmejse/Blue tit 0/1

Kvækerfinke/Brambling 1/0

Total 1/4

På stationen: Hans Lind, Gert Jeppesen, Tina Elley, Henrik Jørgensen

Stor dag

søndag 25. februar 2024
af Henrik Jørgensen

Da nettene skulle op kunne jeg høre flere solsorte så håbede at de ville blive, men de trak åbenbart væk da kun en blev fanget og den var allerede ringmærket her nede i november.

Der var lidt mere vind end i går og mere fugtigt i luften så jeg regnede ikke med noget rigtigt, men på 8 runden sad der over 10 mejser, mest blåmejser i et net.

Jeg fortsatte til klokken 15 og så lukkede jeg da det begyndte at dryppe lidt.

Ialt 20 fugle blev fanget i dag og det er et pænt antal her i februar!

Årets første hvide vipstjert blev hørt overflyvende.

En brud blev set uder en netrunde tæt på hejsenettet ved huset hvor den også tidligere er set for et par år siden.

I morgen ser det godt ud da der næsten vil være vindstille så mon ikke der ryger lidt i nettene igen. 

I morgen bliver de sidste net sat op så nu er der snart klar til sæsonstart(1. marts).

Dagens ringmærkning og kontroller/Todays ringing and recaptures:

Rødhals/Robin 1/1

Solsort/Blackbird 0/1

Blåmejse/Blue tit 9/2

Musvit/Great tit 5/0

Gulspurv/Yellowhammer 1/0

Total 16/4

På stationen: Henrik Jørgensen

Næsten som forår

lørdag 24. februar 2024
af Henrik Jørgensen

Det var koldt da nettene skulle op med rim flere steder i græsset, men for en gangs skyld var der næsten ingen vind. Nettene var oppe lige før klokken 7.

Da solen kom op var der næsten skyfrit hele dagen og solen varmede godt de steder hvor der var læ.

Anne Marie var ude hele formiddagen og gjorde hovedrent i køkkenet og fik klaret en del andre ting i skuffer og skabe der. Gert kom også forbi og vi fik rettet nogle net så i morgen kan 3 net mere åbnes.

Der trak en del sanglærker over, og så godt som alle trak mod syd igen i dag. Årets første sortstrubede bynkefugl var på sin faste plads i den lille busk ude ved søen på engen. Ud over det blev rørspurv og hedelærke hørt så foråret er lige på trappen.

Der kom lidt mejser igennem haven og 3 af dem blev fanget. Her til aften lige før solen gik ned virkede det som om der var flere solsorte i haven, så måske de bliver i haven hvis det bliver koldt igen i nat.

Dagens ringmærkning/Todays ringing:

Solsort/Blackbird 1

Musvit/Great tit 3

Total 4

På stationen: Henrik Jørgensen

Storm

fredag 23. februar 2024
af Henrik Jørgensen

Middelvinden lå på mellem 13 og 15 da nettene skulle op så jeg vidste at der ikke ville blive nogen ringmærkning i dag.

Anne Marie, Vibeke og Bente var ude det meste af dagen og gjorde rent på fuglestationen, og Gert var forbi et par timer og fik ordnet vinduet på badeværelset.

Jeg tog ud på Odden 9.30 for at obse nu hvor jeg ikke kunne ringmærke. Langt de fleste fugle trak syd-vest i dag, på nær ederfuglene som alle fløj øst. En del toppede skalleslugere trak forbi(87), og sjoveste var en adult sule 10:02 som trak syd-vest. Mindst 30 sanglærker trak mod syd, så de ved åbenbart ikke helt hvad de vil endnu.

De næste mange dage ser vejret rigtigt godt ud for ringmærkningen, hvor der ingen regn eller kraftig vind kommer, så det burde sætte en smule gang i forårstrækket.

På Stationen: Anne Marie, Vibeke, Bente, Gert, Henrik Jørgensen

Tåge og dugregn

torsdag 22. februar 2024
af Henrik Jørgensen

Det var tåget hele perioden i dag og for det meste dugregn som gjorde nettene synlige så de måtte rystes.

Men heldigvis var der en enkelt fugl som gik i nettet , nemlig en solsort som dog allerede var ringmærket af mig selv sidste år sidst i november.

Ole tog hjem kort før middag, men han er tilbage om et par uger.

I nat og frem til middag kommer der storm så det er ret sikkert at der ikke kan sættes net op i morgen da der loves 12 m/s vind frem til efter kl 10 og derefter falder den langsomt.

Dagens kontrol/Todays recapture:

Solsort/Blackbird 1

På stationen: Henrik Jørgensen

Årets første dag med standardtælling

onsdag 21. februar 2024
af Henrik Jørgensen & Ole Friis Larsen

Ringmærkningen: Vinden lå på 10 m/s så det var ikke alle net som kunne komme op.

Vinden aftog dog lidt op ad formiddagen og det blev ganske flot vejr med en del sol.

Hans og Gert var forbi et par timer og ordne nogle ting.

Der var ikke mange fugle at se i haven, men alligevel blev 5 fugle fanget hvoraf de 4 var nye, så en godkendt dag.

I morgen når nettene skal op ser det ud til at der stadig kan komme lidt regn, men det skulle stoppe der omkring og vinden skulle falde en del.

Dagens ringmærkning og kontrol/Todays ringing and recapture:

Rødhals/Robin 1/0

Solsort/Blackbird 1/1

Musvit/Great tit 2/0

Total: 4/1 

Trækket ved Odden: Årets første standardtælling med fem timer på Gedser Odde fra en halv time før solopgang blev en fin start. Der kom ikke mange fugle, men solen skinnede og gjorde arbejdet behageligt trods en lidt hård vind fra sydvest. Det var vigtigt at komme i gang på denne februarsdag, fordi 21. februar er første officielle tælledag i dækningen af forårstrækket, som vi længe har ønsket at dække fra Gedser Fuglestation. Så det var en symbolsk endagstælling, idet vi ikke får talt igen med sikkerhed før starten af marts, om halvanden uge.

Sidste år lykkedes det at dække en del af trækket, især i marts. I år ser vi ud til at kunne nå endnu længere med det projekt. Der kommer en observatør med erfaring fra sidste efterår på Blåvand Fuglestation og tager marts samt et godt stykker ind i april. Derefter er der stadig et hul i dækningen, indtil vi får en amerikaner med interesse for fugletræk på stationen fra midt i maj.

Den første dag bød på en varieret trafik af 19 arter plus en fin rastende adult/voksen han Husrødstjert (Phoenicurus ochruros), som flere gange viste sig omkring den gamle marinestation, som står endnu, med insekter i næbbet. Der plejer at være nogle få, som overvintrer i Danmark, så det kan være sådan en. De fleste tilbringer vinteren i Sydeuropa.

GFU ons 1379Husrødstjerten så vældig godt ud i solskinnet på Odden. Bemærk den rødtonede hale og meget sorte dragt, som sammen med et stort hvidt felt op oversiden af vingerne er typisk for en voksen/adult han. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Det tidlige træk kan være lidt af en rodebutik med fugle af samme art i flere modsatte retninger. Sådan var det også på åbningsdagen. Der var op mod 60 Sanglærker (Alauda arvensis), men 44 blev set på udtræk mod syd over havet, mens 15 blev set på indtræk fra syd, mens der også var et par stykker, som sang lystigt og så ud til at holde til på marken ved Odden. Måske var der heller ikke så mange, som blev set. Mange kan sagtens have været de samme fugle, som ubeslutsomt trak ud og ind flere gange. Sådan en tælling kan på dette tidspunkt derfor reelt kun bruges til at konstatere, at der er gang i Sanglærkerne.

Også en art som Toppet Skallesluger (Mergus serrator) viste egentlig mere ubeslutsomhed, men dog forårsfornemmelser med 40 på havruten mod sydvest og 32 den modsatte vej mod nordøst ind i Østersøen.

Syv Traner (Grus grus) i samlet flok på en klar rute nordfra og ud over havet mod syd var en fin oplevelse. Måske vil de slutte sig det store træk mod øst og nordøst, der har været i de seneste dage over Tyskland.

GFU ons 1377Dagens Traner i samlet flok på målrettet kurs mod Tyskland, hvor der er et større træk i gang. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

GFU ons 1378En typisk flok Ederfugle i dagens trafik. De fleste flokke var på 5-7 fugle, og der var flertal af hanner i dem alle. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Mest klarhed var der over trækket af Gedser Fuglestations logoart, Ederfuglen (Somateria mollissima). I dagens trafik fløj kun tre mod sydvest, mens der kom 378 i den ’rigtige’ forårsretning mod nordøst. 75 procent af dem var hanner og 25 procent hunner. Det passer med, at det som regel er hannerne, der har mest travlt hos langt de fleste fuglearter. De skal nå frem til de bedste ynglepladser, før andre tager dem.

Se alle dagens observationer fra Gedser Odde i DOFbasen.

Folk på stationen: Henrik Jørgensen, Ole Friis Larsen

Fuldt hus

tirsdag 20. februar 2024
af Henrik Jørgensen

Alle net var oppe 7.15 og i dag var solen så godt som fremme det meste af dagen, så det var skønt efter en masse dage med gråvejr.

Der var så godt som tomt for fugle i haven, men en del sanglærker og også 8 stære kom indtrækkende.

Anne Marie, Vibeke og Bente var på fuglestationen hele dagen og gjorde rent, Ole ordnede ting i sovesalen, ting på labbet og andre ting. Gert og Hans var ude et par timer og satte 5 net mere op så, så kun 14 net mangler at blive sat(inkl de 2 hejsenet), og planen er at der skal sættes lidt flere op i morgen. Så der har virkelig været fuld fart her på fuglestationen i dag så det hele snart er klar til sæsonstart 1. marts.

For min del stod den påringmærkning hvor 2 fugle blev ringmærket, og så hjalp jeg lidt til med net opsætning da Hans og Gert var her.

I morgen tidlig ser det ud til at der kan komme noget regn indtil klokken 8 så nettene kommer nok ikke op til den tid jeg gerne ville, men op skal de nok komme.

I morgen er første officielle dag for træktælling så Ole dækker den i morgen tidligt.

Dagens ringmærkning/Todays ringing:

Blåmejse/Blue tit 2

På stationen: Ole Friis Larsen, Vibeke, Anne Marie, Bente, Henrik Jørgensen

Klippedag

mandag 19. februar 2024
af Henrik Jørgensen

Klokken 6 var der ret tåget så jeg frygtede at det hele ville være vådt, men tågen var heldigvis lettet en time senere da jeg gik ud for at sætte nettene op. Dog var der meget vand i nettene efter nattens regn så alle net måtte rystes en del så det værste vand kom ud.

Vinden kom i dag fra nord-vest så flere steder satte nettene sig fast i kvistene hvilket de normalt ikke gør(det er ikke så ofte med nord-vest vind), så jeg måtte flere gange ud og klippe en masse.

Hvis i undrer jeg over at der næsten ikke bliver ringmærket noget er det fordi at trækket kun lige så småt er ved at starte og først sidst i marts begynder der at ske lidt mere, så der bliver i lidt tid gået mange runder uden at fange noget lige for tiden.

Dagen i dag var dog heldigvis ikke uden fugle da et par dompap blev fanget(en han og hun).

Ole kom med færgen sidst på eftermiddagen og han vil være her nogle dage.

Han havde taget tyske pølser, øl og karryketchup med fra Berlin og Tina og Frida kom og spiste med.

Dagens ringmærkning/Todays ringing:

Dompap/bullfinch 2

På stationen: Ole Friis Larsen, Henrik Jørgensen

Ja sgu!

søndag 18. februar 2024
af Henrik Jørgensen

Tina hentede mig 7.30 og så tog vi igen op for at se om vi ville være heldig og se mellemflagspætten. Vi var næsten ved at opgive, men pludselig var den der 10.30. For mig er det første gang jeg har set en, så det var virkeligt fedt at se denne flotte spætte!

Vi var tilbage ved fuglestationen omkring 11.20 så der kom nettene hurtigt op, men de kom allerede ned 12.30 da regnen begyndte, og i skrivende stund(22.17) regner det stadig.

Gert var ude med nye pløkker så nu er der helt klart til at få sat de sidste net op snart.

I morgen tidlig loves der kraftig vind, men den skulle falde lidt op ad formiddagen så der kan heldigvis ringmærkes.

Vores lokale harer kan rigtigt godt lide de æbler som er lagt ud for at lokke diverse fugle, så nye æbler blev lagt ud i dag.

På stationen: Henrik Jørgensen

Blæst og fugletur

lørdag 17. februar 2024
af Henrik Jørgensen

Da vækkeuret ringede kunne jeg høre at der var ret meget vind, så mens kaffen blev klar fik jeg hurtigt tjekket vinden som lå på 11,3 m/s.

Jeg gik ud kl 7 og der kunne jeg godt se at det ville blive svært at få nogle net op, men 3 kunne lige præcis sættes op, men der kom intet i. Nettene blev lukket igen 9.15.

Kl 9.30 kom Tina og hentede mig og vi kørte op for at se mellemflagspætte som er længere oppe på Falster. Den kom desværre ikke, men en del store flagspætter, ravn, flere havørne kom forbi mens vi var der nogle timer. I morgen tidlig prøver vi lykken igen om den skulle vise sig frem.

Der loves en del regn i morgen fra middag så med mindre spætten er på plads når vi kommer omkring 8 tiden bliver der nok ingen ringmærkning der.

På stationen: Henrik Jørgensen


1  |  2  |  3  |  ...  |  198     NÆSTE