Her på Gedser Fuglestations blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (129)2023 (292)2022 (265)2021 (271)2020 (268)2019 (239)2018 (214)2017 (236)2016 (169)(se alle)

Jubiii - intet skybrudsvarsel til morgen

mandag 26. juli 2021
af Susanne Primdahl

Det var en god start på dagen at opdage, at der ikke længere var skybrudsvarsel for Gedser. Det kom så på igen senere, men først fra kl. 11, hvor standardmærkningen ville være overstået.

Jeg holdt alligevel godt øje med DMI's radar, og Eva blev i aftes instrueret i, hvordan hun kunne hjælpe ved at klappe nettene sammen, hvis jeg pludselig fik travlt med at tømme for fugle pga. regn.
Eva er min veninde fra Lyngby, som flere gange har benyttet sig af den lette adgang til at besøge mig, når jeg er i Gedser.

Men der kom flere på besøg i løbet af morgenen. Robin på 11 år kom forbi sammen med sin morfar, Bent.
Robin er meget fugleinteresseret, og jeg var imponeret over, at han kunne kende samtlige fugle, så snart jeg tog dem op af posen.

image 6483441 red
Fuglekyndige Robin skulle selvfølgelig holde et par fugle og have lov til at slippe dem fri. Her er det en Gulbug, og senere slap han en flot Tornirisk han fri.
Foto: Bent Aksel Kofoed

Der var fugle fra morgenstunden, men det gik ret hurtigt i stå, så det blev ikke til så meget totalt set. Der var flest Gulbuge i dag, og en enkelt af dem havde en ring på, hvor nummeret ikke umiddelbart virkede bekendt. Men ringen var dansk, så jeg spekulerede ikke mere over det, mens ringmærkningen stod på.

Da dagens fugle skulle tastes i fuglestationens ringmærkningsdatabase, viste det sig, at den Gulbug faktisk var ringmærket et andet sted. Den blev indrapporteret til Ringmærkningscentralen, og der kom lynhurtigt svar tilbage, at fuglen var ringmærket på Christiansø den 21. maj sidste år. Dengang blev dens alder også noteret som 2K+, så den er altså kommet til verden i 2019 eller tidligere.

Dagens ringmærkninger med aflæsninger i parentes:

Solsort / Blackbird   1 (0)
Kærsanger / Marsh Warbler   4 (0)
Rørsanger / Reed Warbler   1 (0)
Gulbug / Icterine Warbler   7 (2)
Gærdesanger / Lesser Whitethroat   2 (3)
Tornsanger / Common Whitethroat   1 (1)
Havesanger / Garden Warbler   2 (0)
Munk / Blackcap   1 (0)
Bogfinke / Chaffinch   0 (1)
Tornirisk / Linnet   1 (0)
Gulspurv / Yellowhammer   0 (1)

Dagens total   20 (8)