Her på Gedser Fuglestations blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2021 (224)2020 (268)2019 (239)2018 (214)2017 (236)2016 (169)(se alle)

Åbent hus

søndag 26. september 2021
Godt gang i træk af småfugle og ænder, men bemærkelsesværdigt fravær af rovfugle på en dag med åbent hus og mange gæster på fuglestationen.
af Vagn Lind og Ole Friis Larsen

Ringmærkningen: Åbent hus på Gedser Fuglestation blev i dag afviklet med omkring 100 besøgende som kunne nyde det dejlige eftersommervejr med fint træk og fugle på nært hold. For nogle deltagere måske den første gang de fik prøvet at røre ved en levende fugl og se et bredt udvalg at vore småfugle tæt på.

Ringmærkerne var troppet op i stort tal for at give en hånd med på denne efterhånden traditionsrige dag, som jo har måttet holde pause i 1½ år pga Coronaen.
Tusind tak til de fremmødte og til de mange frivillige, som stod for kaffe og kage, redekassesalget, butikken med t-shirts mm, Jan v. Dijks udstilling af fuglebilleder, parkeringsholdet og alle de andre som jeg måske har glemt at nævne. Uden hjælp fra alle kanter er det ikke muligt at stable et arrangement som dette på benene. Hans var i år næsten ene om at fortælle og underholde med viden og anekdoter, men blev dog suppleret med flere små gæsteoptrædender fra ringmærkerholdet.
Der var en god omsætning ved salgsstederne og ”Uglen” modtog mange gode donationer, som alt sammen er med til at støtte Fuglestationens arbejde. Det siger vi igen tusind tak for !
Vi havde i år ramt den helt perfekte dag. Vejret var godt, mange og mange forskellige fuglearter i nettene og glade og hyggelige mennesker at være sammen med. Både gamle bekendte og en masse nye ansigter. Vi glæder os allerede til næste gang ”Åbent hus”

IMG 0697

IMG 0686

20210926 113537

Dagens fangster:
26sept21

Trækket på Odden: Endnu en dag med folk, der kunne og ville fokusere på trækket af småfugle, som viste sig at komme massivt netop søndag morgen. Også trækket over havet genopstod med livlig trafik af Ederfugle (Eiders), Sortænder (Common Scoters) og svømmeænder. Desuden var det bemærkelsesværdigt, at der kom meget få rovfugle, selv om vinden var i øst, og det klarede fint op i løbet af formiddagen.

Det er svært at vide, om der er en direkte sammenhæng, men der er måske en interessant sammenhæng mellem, at vi på seks en halv time ved Gedser Odde talte 3.200 Pibeænder (Wigeons), og at det ved Põõsaspea neem i Estland to dage før, menlig 24. september, var en isoleret stor dag med 3.800 Pibeænder på otte timer. Kan det passe, at Pibeænderne har flyttet sig 870 kilometer på to døgn? Det får vi måske et andet svar på om nogle dage, efter at der på samme lokalitet i Estland blev talt et eksplosivt stort træk af Bramgæs på næsten 38.000.

Småfuglene kræver interesse og ekspertise i de små fugles silhuetter og særlige flugtkald, når de myldrer ud over havet i blandede flokke. Det er som at samle et kompliceret puslespil. Læg derfor igen mærke til vores tællinger af de fugle i DOFbasen. Det blev en søndag med langt over 20.000 ’brikker’ nordfra til stor fornøjelse for såvel dem, der deltog i tælleriet (tusind tak) og alle andre, der kom for at opleve fugletrækket på sydspidsen af Danmark.

Ved Gedser Odde blev det til lidt over 28.000 fugle af 74 arter over havet i løbet af seks en halv time. Se tallene for de enkelte arter i DOFbasen ved at klikke her.

Folk på stationen: Nina Yasmin Ali, Rie Birkelund Elgaard Jensen, Daniel Bloche, Vagn Lind, Ole Friis Larsen plus et stort antal frivillige, som ikke bor på stationen, men var med til at gøre dagens åbent hus til en god oplevelse.