Her på Gedser Fuglestations blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2023 (210)2022 (265)2021 (271)2020 (268)2019 (239)2018 (214)2017 (236)2016 (169)(se alle)

Tyvstart på efterårssæsonen

fredag 15. juli 2022
Mest lokale fugle både i nettene og på trækobservationen, men der er nogle fugle, der flytter sig.
af Henrik Jørgensen & Ole Friis Larsen

Trækket på Odden: En blæsende fredag morgen med 8-13 meter i sekundet fra nordvest bød ikke på noget stort træk, og der var heller ikke tale om nogen egentlig tælling, men blot tre timers stikprøve fra 06:00 til 09:00. Mest bemærkelsesværdigt var det, at der blandt de timers Ederfugle (Eiders) var en markant overvægt af brune hunfarvede fugle med 112 mod 29 hanner i mere spraglede dragter. Torsdag foretog vi en egentlig standardtælling på fem timer fra klokken 04:24, en halv time før solopgang, og i den periode kom der 234 hanner og 127 af de brune.

Tællingen var et led i vores forsøg med standardiseret træktælling hele året med mindst en tælling per 10 dage uden for forårs- og efterårssæsonen med daglige tællinger. Nogle gange lykkes det at få nogle ekstratællinger lagt ind, og netop sådan en var tællingen torsdag. På den måde kan vi få et mere detaljeret indtryk af havfugletrækket ved også at få fældningstræk og andre bevægelser med i det samlede billede.

Gedser juli20220715412 Når trækket er lidt sparsomt, er der til gengæld tid til at se på oddens ynglefugle. Her er en lille serie med en Tornsanger (Common Whitethroat), som har fundet ud af at skaffe mad til ungerne i en fart ved at begå røveri mod edderkopperne på bygningen og plyndre deres spind. Den hoppede også rundt i græsset og fangede insekter på samme måde, som vipstjerterne. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Gedser juli20220715413

Gedser juli20220715414

I mindre skala kan man også se træk af for eksempel fugle, der stadig ikke er blevet ynglemodne, eller fugle, som det er mislykkedes for at yngle. En af den slags fugle var der måske tale om, da en Spurvehøg (Sparrowhawk) torsdag formiddag uden at tøve trak ud mod syd i en sværm af vrede svaler. Og mens vi er ved svalerne, ser det ud til, at Landsvalerne (Barn Swallows) ved Gedser Odde har fået alle unger på vingerne; der er ingen trafik til og fra rederne, ungerne er med ude at flyve og bliver fodret alle mulige steder. Det varer nok ikke længe, før de indleder trækker mod syd.

Ud over de 361 Ederfugle blev det torsdag til 14 Sortænder (Common Scoters), 3 Hvinænder (Goldeneyes), 7 Toppede Skalleslugere (Red-breasted Mergansers), 51 Hættemåger (Black-headed Gulls) og 4 Rovterner (Caspian Terns) – alle mod vest. 16 Splitterner (Sandwich Terns) blev noteret som rastende og fouragerende, men burde måske også være talt som trækfugle.

Det gjorde vores kolleger ved Põõsaspea neem i Estland nemlig, men billedet var ligeså broget hos dem med 36 Splitterner mod nordøst og 31 mod sydvest. De talte først og fremmest Sortænder og nåede til 1.443 mod sydvest og havde i det hele taget et træk, der lignede trækket ved Gedser med 40 Toppede Skalleslugere, lidt Hvinænder og Hættemåger.

Næste standardtælling ved Gedser Odde er ikke fastsat endnu, men mon ikke, vi når et par stykker mere i løbet af juli?

Hvis nogen kender nogen, der kender nogen, der … eller måske selv er interesseret, så mangler vi træktællere til efteråret på Gedser Fuglestation, og den sæson starter allerede midt i august.

Se dagens observationer og ringmærkninger på Gedser Odde her.

Ringmærkningen: I dag startede ringmærkningen for efterårssæsonen.

Normalt starter den først 20.juli, men jeg havde lidt tid før så jeg kom ned i går.

Nettene var oppe 4.30 og på trods af vinden var det ret lunt.

Fangstmæssigt var der ikke meget, men der var dog stadig nogle stykker.

Der var ikke de store overraskelser i fangsten, men stadig lidt variation.

hjPå billedet er en munk han som er kraftigt afbleget og i fældning.

Dagens ringmærkning og kontroller/Todays ringing and recaptures:

Jernspurv/Dunnock 0/1

Solsort/Blackbird 1/0

Gulbug/Icterine warbler 2/0

Gærdesanger/Lesser whitethroat 0/1

Tornsanger/Whitethroat 0/1

Havesanger/Garden warbler 1/1

Munk/Blackcap 4/0

Musvit/Great tit 2/0

Rødrygget tornskade/Red-backed shrike 0/1

Total 10/5

Folk på stationen: Henrik Jørgensen, Ole Friis Larsen