Her på Gedser Fuglestations blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2022 (188)2021 (271)2020 (268)2019 (239)2018 (214)2017 (236)2016 (169)(se alle)

Arbejdsdag på fuglestationen

søndag 17. juli 2022
Første dag med klassisk efterårstræk - mange terner og tredjestørste antal Rødben ved Gedser Odde.
af Henrik Jørgensen & Ole Friis Larsen

Ringmærkningen:

Nettene var oppe 4.30 og dagen blev klart godkendt med 24 fugle hvoraf de 16 var nye.

I dag var næsten alle ungfugle hvor det i forgårs var ca 50/50.

Sjoveste i dag var 2 unge husrødstjerter som var gået i samme net.

Dagens ringmærkning og kontroller/Todays ringing and recaptures:

Jernspurv/Dunnock 0/2

Husrødstjert/Black redstart 2/0

Rødstjert/Redstart 1/0

Solsort/Blackbird 1/0

Gulbug/Icterine warbler 3/1

Gærdesanger/Lesser whitethroat 1/2

Tornsanger/Whitethroat 3/0

Havesanger/Garden warbler 1/2

Munk/Blackcap 2/0

Rødrygget tornskade/Red-backed skrike 0/1

Tornirisk/linnet 2/0

Total 16/8

 

Trækket på Odden: En fin søndag men standardtælling på fem timer i projektet med helårstællinger for Gedser Fuglestation. Med god assistance fra Louis A. Hansen oplevede vi måske den første dag med klassisk efterårstræk i form af 281 Havterne (Arctic Terns), 77 (Common Terns) og 12 ubestemte af de to arter. I en af flokkene af Fjordterner var der tilmed to adulte/voksne Dværgmåger (Little Gulls). Blandt Hav- og Fjordternerne så vi såvel adulte fugle som 1k/unger fra i år, så der var ikke bare tale om fugle på vej væk efter mislykkede yngleforsøg.

Efterårstræk var det formentlig også, da en flok på 15 Skarver (Cormorants) passerede i træksporet og pæn højde i forhold til de lokale fouragerende fugle til og fra Rødsand.

Der var også et fin træk af vadefugle for Gedser Odde, som ikke er kendt for store tal i den afdeling. Faktisk så 20 Rødben (Redshanks) ud til at være det tredjestørste antal, der er set på en dag på lokaliteten med 43 og 22 som de to største antal. Flot var det desuden med 47 Små Kobbersnepper (Bar-tailed Godwits) samt 34 Strandskader (Oystercatchers) og en Stenvender (Turnstone).

GFU sondag20220717420 Ud over trækket, er der især mange hanner af Ederfugle i overgangsdragter at se på Gedser Odde for tiden. Søndag talte vi omkring 450 på vandet og stranden. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Hos ænderne var det fint med 263 Sortænder (Common Scoters), 9 Fløjlsænder (Velvet Scoters) og 221 Ederfugle (Eiders), hvor der igen var overvægt af brune hun-farvede fugle med to tredjedele.

Se alle dagens tal fra Gedser Odde på DOFbasen her.

Nyt fra stationen: Endnu en arbejdsdag trak mange frivillige til fuglestationen. Der var nye deltagere imellem, og vi nåede en masse arbejde med en have, der bogstaveligt talt gror vildt. Blodet flød fra dem, der gjorde indhug i de tornede brombærkrat. Flishakkeren hakkede ikke særlig godt, men så fik vi konstateret, at den trænger til nye knive. Desuden fik vi store bunker af grene og træer fra en motorsavsmassakre i sidste uge kørt væk.

 GFU sondag20220717419 Hyggeligt samvær for et stort opbud af frivillige havefolk på stationen søndag formiddag og eftermiddag. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Det er altid dejligt med både rutinerede og nye folk til det store arbejde, og det er en uundværlig del af ringmærkningen, at krat og buske bliver holdt, så de er passable for fuglene, ligesom banerne til nettene hele tiden skal holdes fri. Hvis nogen skulle tro, at fuglestationens personale er nogle få ringmærkere og træktællere, skulle de have været forbi på denne søndag. Hvis vi regner alle frivillige med i løbet af et år, er fuglestationen en arbejdsplads for 35-50 frivillige, som til gengæld for indsatsen oplever et godt samvær og kan gå hjem med en følelse af, at de har været med til at sprede begejstring for fugle og indsamling af data til viden og beskyttelse af dem.

Folk på stationen: Clausjannic Amland-Labuz, Nina Amland-Labuz, Gert Juul Jeppesen, Henrik Jørgensen, Ole Friis Larsen plus mange frivillige til havearbejde.