Her på Gedser Fuglestations blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2022 (188)2021 (271)2020 (268)2019 (239)2018 (214)2017 (236)2016 (169)(se alle)

Fyret er tilbage

torsdag 21. juli 2022
Restaurering på nabogrunden er overstået og blev fejret med en drone. På odden var der små tal, men et godt blandet træk.
af Henrik Jørgensen & Ole Friis Larsen

Ringmærkningen: En varm morgen som startede med 22 grader ved netopsætning og som faldt til 17 grader, ikke lige en typisk temperatur man plejer at se på den måde da det plejer at være omvendt med stigende temperatur.

Det var en fin dag med 30 fangede fugle hvoraf de 23 var nye.

På trods af at vejret var fint var der meget dis på havet og der var ikke sigt mere end max 5 km ud under ringmærkningsperioden pga dis på havet.

I skrivende stund er der et større tordenvejr på op fra Tyskland og det er begyndt at buldre.

I dag kom fyret fri af de presseninger som det har været pakket ind i det seneste og så det er næsten et helt nyt fyr som er kommet frem.

Der var en drone oppe og filme det og det var vist fra tv af.

Dagens ringmærkning og kontroller/Todays ringing and recaptures:

Jernspurv/Dunnock 0/1

Rødstjert/Redstart 3/1

Sortstrubet bynkefugl/ Stonechat 1/0

Solsort/Blackbird 3/0

Rørsanger/Reed warbler 2/0

Gulbug/Icterine warbler 6/0

Tornsanger/Whitethroat 4/3

Havesanger/Garden warbler 0/1

Munk/Blackcap 2/0

Gransanger/Chiffchaff 1/0

Musvit/Great tit 1/0

Tornirisk/Linnet 0/1

Total 23/7

Trækket på Odden: En godt blandet torsdag uden store tal var alligevel interessant, fordi den viste, at mange arter allerede har indledt deres efterårstræk her i anden del af juli. Vadefugletrækket er velkendt, og vores kolleger på Blåvand Fuglestation har store tal, som vi aldrig har kunnet hamle op med i Gedser. Det træk ser vi dog en flig af, og med i tallene for torsdag på Skandinaviens sydspids var 28 Almindelige Ryler (Calidris alpina), en god håndfuld Krumnæbbede Ryler (Calidris ferruginea) og et par stykker af andre arter.

Til gengæld skete der også noget for andre grupper. Det var tydeligt fra morgenstunden, at endnu flere svaler af de tre ynglende arter på odden var forsvundet i hast, efter at alle unger ser ud til at være kommet på vingerne. Tilbage var kun et lille halvt hundrede Digesvaler (Riparia riparia). Der var også Landsvaler (Hirundo rusica) og Bysvaler (Delichon urbicum), som fouragerede i området, men de kom alle flyvende til og fortsatte kort efter ud over havet. Landsvalerne løb således op i 735 udtrækkende fugle, fulgt af 190 Bysvaler og 33 Digesvaler, som var lidt sværere at holde styr på, fordi der stadig var lokale ynglefugle.

 GFU torsdag20220721437 En flok unge Stære (Sturnus vulgaris) har indfundet sig på odden. De trækker ikke endnu, men trænger også til mere øvelse i synkronflyvning, før de kan være med i 'sort sol'. På billedet kan man også se, at nogle af de unge fugle er begyndt at skifte fjer til voksen/adult sort med lyse fjerspidser. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Fra land kom også vipstjerter. Unge Hvide Vipstjerter (Motacilla alba alba) trak ikke ud, men hobede sig op i græsset og roemarken på stedet. Det samme gjorde Gule Vipstjerter (Motacilla flava flava), men otte af dem fortsatte sydover. Lidt overraskende var det med en Hedelærke Lullula arborea), men måske mest, fordi den var anderledes end de vante ynglende Sanglærker (Alauda arvensis).

Andefuglene er næsten ikke til at dvæle ved, når vores kolleger i Estland de to seneste dage har set 96.000 Sortænder (Melanitta nigra), men dagens små tal hører selvfølgelig med i billedet og viser, at de mange sorte ænder må ligge et sted imellem de to punkter, og to Fløjlsænder (Melanitta fusca) var der ikke noget fusk ved – de kom smukt i morgenlyset.

GFU torsdag20220720439 Sølvmåge (Larus argentatus) på træk ved odden torsdag formiddag. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

På havet var der også gang i måger, terner og måske skarver. På de fem timer passerede over 200 Hættemåger (Chroicocephalus ridibundus), og fem voksne/adulte Dværgmåger (Hydrocoleus minutus) i samlet flok var fine. Det samme var 17 Sortterner (Chlidonias niger), som også kom i samlet flok på samme kompakte måde som forleden. Alle var adulte/voksne fugle stadig i sommerdragt. Skarverne skal lige med, fordi der var omkring 100 rastende og fouragerende fugle ved odden, hvor der i den seneste tid mest har været 25-35. Det kunne tyde på, at der er kommet flere til nordfra, selv om vi ikke har set dem komme.

Værd at nævne er bestemt også, at en anden observatør så en Biæder (Merops apiaster) trække ud fra odden lidt efter klokken 10 – bare en halv time efter, at tællingen for Gedser Fuglestation var slut.

Det var sidste melding om trækket i denne omgang. De daglige tællinger er ikke begyndt endnu, men det skal nok blive til mere i løbet af august.

Se alle dagens tal fra Gedser Odde i DOFbasen her.

Folk på stationen: Henrik Jørgensen, Ole Friis Larsen