Her på Gedser Fuglestations blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2023 (212)2022 (265)2021 (271)2020 (268)2019 (239)2018 (214)2017 (236)2016 (169)(se alle)

Musvåge på afveje

mandag 19. september 2022
Intet mindre end 3 forskellige rovfuglearter endte i nettene i dag.
af Anne Hermanns & Ole Friis Larsen

Det var noget af et særsyn der i dag mødte Joakim Matthiesen, da han var rundt og tjekke nettene. En ung musvåge havde forvildet sig ind i haven og endt i et af vores spurvehøgnet.  Det lykkedes at fange rovfuglen, og Hans ankom hurtigt for at assistere og hjælpe. 

Musvågen gav en unik mulighed for at betragte og lære om denne smukke og ikke mindst store rovfugl på helt nært hold, hvilket for mig var en stor oplevelse.

Derudover fangede vi 6 spurvehøge og endnu en tårnfalk, som jeg fik lov at ringmærke (Ny art for mig:)). Ingen dage er ens hernede, så jeg ser frem til at se, hvad dagen i morgen bringer af overraskelser!

 DSC_3677.JPG
Ung musvåge (1K). Foto: Anne Hermanns 

DSC_3679.JPG
Montering af ring på musvåge. Foto: Anne Hermanns

DSC_3678.JPG
Hans forklarer om håndtering og alders bestemmelse. Foto: Anne Hermanns

DSC_3680.JPG
Foto: Anne Hermanns

 

 

19.09.22_part1.JPG

19.09.22_part_2.JPG

 

Trækket på odden: Efter en fin weekend med mange folk og fugle blev det mandag i mere end en forstand. Vinden var taget af, men drejet mere i nordvest, og de sidste tre kvarter af de fem standardtimer blev præget af en heftig hagl- og tordenbyge, der kom nordfra og sikkert har haft indflydelse på et meget pauvert rovfugletræk hele morgenen. Over havet kom der – som i weekenden – en del svømmeænder og Sortænder (Melanitta nigra), lidt Traner (Grus grus) så langt ude, at det næsten bare var de lange halse og ben, der afgjorde sagen og så, lidt overraskende, en del Skarver (Phalacrocorax carbo) på klar sydvestlig kurs til forskel fra det sædvanlige slæng af fouragerende fugle.

Kjover var der ingen at se af efter weekendens festforestilling af Lille Kjove (Stercorarius longicaudus), og der var et markant fald i morgentrækket af Splitterner (Sterna sandvicencensis). Det kan selvfølgelig skyldes manglende evner hos observatøren, men forklaringen ligger forhåbentlig mere i det dramatiske fald i antallet af fuglefolk fra 10-15 i weekenden til bare en enkelt mandag formiddag – og at prioriteringen er forskellig. Observatører fra Gedser Fuglestation skal fokusere på  almindelige fugle, som er så talrige, at vi kan lave statistikker på dem og sammenligne fra år til år. Det betyder, at det er vigtigere at tælle en flok Krikænder (Anas crecca) end at bruge den samme tid på at lede efter sjældne og fåtallige fugle. Anderledes er det for alle de ekstra folk, som nogle gange kommer; de kan bruge tiden på at lede med teleskoperne, mens andre tæller flokkene, og derfor stiger chancerne for at finde rariteter selvfølgelig med antallet af tilstedeværende feltornitologer – og det kan vi alle være glade for.

GFU mandag20220919536 Gransanger (Phylloscopus collybita) på jagt efter mad i busken lige ved observationsposten på odden. Nogle gange fouragerer småfugle i busken så ivrigt, at de tilsyneladende ikke ænser folk et par meter væk, og vi kan nyde dem på tæt hold. Gransangere har normalt mørke ben, men kan også kendes på deres temmelig korte vinger. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Lidt overraskende var der mandag morgen og formiddag næsten ikke noget træk af rovfugle. Værd at nævne er blot en enkelt ung Hvepsevåge (Pernis apivorus) med voldsomme skader i fjerdragten. De seneste dage har også budt på en ung Rørhøg (Circus aeroginosus) med et dinglende, brækket ben. Heldigvis ser vi kun ganske få rovfugle med tydelige skader på trækket ved Gedser Odde.

GFU mandag20220919537 Ung Hvepsevåge med svære skader flere steder i fjerdragten. Det er ikke til at vide, hvad der er sket, men den har i hvert fald været udsat for en voldsom hændelse. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Sjovt var det med en ung farveringmærket Sølvmåge (Larus argentatus), som var let at komme til at fotografere og aflæse på stranden. Det er mest ringmærkerne, der aflæser ringe på fugle, som ryger i nettene med ringe andre steder fra, og når vi aflæser måger på stranden, er det som regel østtyske og polske fugle. Vi meldte dagens Sølvmåge på www.Fuglering.dk og fik svar tilbage fra Ringmærkningscentralen på Statens Naturhistoriske Museum i København i løbet af et par timer. Det viste sig, at Sølvmågen er mærket som endnu ikke flyvedygtig unge for et par måneder siden 13.07.2022 på den tyske vadehavsø Trischen. Mange måger søger til Vadehavet om efteråret, men man kan altså også komme ud for nogle, der gør det modsatte.

GFU mandag20220919541 En helt almindelig ung Sølvmåge med en østlig rute ud i livet til stranden ved Gedser Odde. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Det altid er vigtigt at melde aflæselige ringe til Ringmærkningscentralen på Fuglering.dk – på den måde giver selve ringmærkningen, som vi laver på fuglestationerne, viden om, hvor fuglene flyver hen.

Se alle søndagens tal fra Gedser Odde i DOFbasen her.

Folk på stationen: Joakim Matthiesen, Ole Friis Larsen og Anne Ramskov Hermanns.