Her på Gedser Fuglestations blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2023 (5)2022 (265)2021 (271)2020 (268)2019 (239)2018 (214)2017 (236)2016 (169)(se alle)

Halvhalet museri over landets yderste kant

mandag 28. november 2022
af Henrik Jørgensen & Ole Friis Larsen

Det blæste virkeligt kraftigt til morgen så jeg frygtede at nettene ikke ville kunne sættes op, men i det hjørne vinden kommer fra kunne alle net sættes op.

Hans kom ud og da det ser ud til at der skal topskæres i haven kom 4 net og de 2 høgenet ned. Der er stadig 2 net tilbage som hurtigt kan pakkes sammen, så jeg håber at kunne nå en bunke fugle i morgen. De 2 net som er oppe, bliver kun rullet sammen, så planen er at de kommer op og de 2 høgenet også når der er skåret ned i den del.

Igen i dag var der gang i sisknerne hvor 60 af dem blev fanget.

Dagens ringmærkning/Todays ringing:

Solsort/Blackbird 1

Grønsisken/Siskin 6

Gråsisken/Redpoll 9

Nordlig gråsisken/Common redpoll 38

Lille gråsisken/Lesser redpoll 7

Total 61

Trækket på Odden: Endnu en dag med et privilegeret liv på landets sydligste punkt. Vores kollega Kristina fik besked om at blive hjemme fra det kolde og blæsende vejr for at passe på sit helbred efter et par dage med tegn på forkølelse. Hun kvitterede med at gøre rent, støvsuge og vaske gulve på hele fuglestationen, så her nu ser godt ud over det hele. Tusind tak for det fra de to andre på stationen. Ude på Odden var der til gengæld assistance af Preben Berg, som før har arbejdet for fuglestationen med at tælle træk.

GFU mandag 012Naturligt brusebad. Skarverne plejer at stå til tørre på betonblokken ved Odden, men sådan var det ikke med den hårde vind fra sydøst mandag formiddag. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Til forskel fra søndag var vinden slået om i sydøst og kom hårdt ind mod kysten med store bølger og vindstyrker på mellem 12 og 15 meter i sekundet. Det gav samme antal Rødstrubede Lommer (Gavia stellata) som i søndagens mildere vejr med over 550 i standardtiden og mere end tusind Sortænder (Melanitta nigra). Desuden lidt Ederfugle (Somateria mollissima), Bjergænder (Aythya marila), Toppede Skalleslugere (Mergus serrator) og et par håndfulde Dværgmåger (Hydrocoleus minutus).

GFU mandag 020Dagens syvende Sule var ikke helt adult/voksen endnu. Det viste de sorte fjer bagud på den ellers hvide arm, og de mørke tegninger gjorde det samtidig muligt at konstatere, at det var den samme fugl, der blev i området et stykke tid og derefter fløj tilbage mod nordøst, hvor den kom fra. Det var kun på højre vinge, at den havde de tegninger. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Mest bemærkelsesværdigt over havet var dog måske i alt syv Suler (Morus bassanus). Seks adulte/voksne fugle trak videre mod sydvest, mens en knap udfarvet fugl med et par sorte fjer på vingerne fra en tidligere dragt fouragerede i længere tid over området, før den forsvandt tilbage mod nordøst, hvor den var kommet fra. Suler var tidligere sjældne at se ved Gedser Odde, men i de senere år er der set stadig flere. I dette efterår dog færre igen, og flere har talt om, at det måske kunne skyldes den fugleinfluenza, der har hærget store ynglekolonier af Suler i Nordsøen i år. Forekomsterne har været mere spredte, og det hidtil største antal på en dag var tre, indtil mandagens syv fugle.

GFU mandag 011Oddens halvhalede Tårnfalk. Den har selvfølgelig lidt sværere ved at manøvrere, indtil der kommer nye halefjer, men den så ud til at klare sig. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Fra land kom der kun få småfugle, men en Spurvehøg (Accipiter nisus) trak ud, og en ung Fjeldlvåge fra i år (1k – første kalenderår) forsøgte sig, men gav hurtigt op og forsvandt tilbage mod nord. Den lokale Tårnfalk (Falco tinnunculus), som dagligt muser på langs kanten af kystskrænten, manglede pludselig en del halefjer – det kan ske i slagsmål med andre dyr, eller de kan komme til at hænge fast i et eller andet. De mange Bramgæs (Branta bernicla), som nogle dage rasper roerester på marken ved Odden så vi intet som helst til, men Preben Berg noterede senere 12.000 på marker ved Gedesskov Huse øst for Gedser.

GFU mandag 016Sent novembertræk mandag formiddag. Forrest to Sortænder, derefter en Havlit han og tre Fløjlsænder med deres karakteristiske hvide felter bagest på vingerne. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Meteorologerne forudser flere dage med hård vind fra sydøst og i weekenden måske endda med slud og sne. Det bliver stadig mere barsk at være ved Odden – både for fugle, træktællere og ringmærkere, men vi har planer om at hold ud et par uger endnu til midt i december. Det seneste par dages store træk af lommer har bekræftet, at netop det træk er ved at være på sit højdepunkt lige nu, og det er rigelig grund til at fortsætte tælleriet.

Se alle dagens tal fra Gedser Odde i DOFbasen her.

Folk på stationen: Kristina Winther Pedersen, Henrik Jørgensen og Ole Friis Larsen.