Her på Gedser Fuglestations blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (138)2023 (292)2022 (265)2021 (271)2020 (268)2019 (239)2018 (214)2017 (236)2016 (169)(se alle)

Hård vind, ingen ringmærkning, lidt træk

tirsdag 7. marts 2023
af Ole Friis Larsen

Ringmærkning: Der blev slet ikke sat net op i morgenens dårlige vejr med regn og rusk, og senere tog vinden til med vindstød på op til 25 meter i sekundet.

Trækket ved Odden: Nok er der ved at komme gang i havtrækket ind mod Østersøen, men det ser ud til, at det stadig foregår i mindre ryk, eller også ryger fuglene langt ud over havet. Tirsdag formiddag meldte Preben Berg, som tæller ved Hyllekrog, om 2.900 Sortænder (Melanitta nigra) på vej østover langs sydkysten af Lolland, men 30 kilometer længere mod øst så vi et langt mindre træk af Sortænder, nemlig 216 i løbet af samme morgen og formiddag.

GFU tirsdag 313En lille folk af de mange Sortænder, som raster ud for Gedser Odde. Her laver de korte kompensationstræk mod vest, når strømmen har flyttet dem et stykke mod øst. De vil stadig gerne blive, hvor de er. Bemærk kønsforskellen. Den voksne/adulte hun er mere brunlig end de sorte hanner og har en smudsig lys kind. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Vi kom senere ud end til en standardtælling fra en halv time før solopgang på grund af regn og stærk blæst, men ville alligevel ud, selv om vinden tog til i styrke. Der er kommet en ung tysk ornitolog til Gedser Fuglestation blandt andet for at arbejde med træktælling. Hanelie Sidhu har i forvejen erfaring fra ophold på fuglestationerne i Skagen og Blåvand.

Det blev også til noget, som lignede en optakt til trækket af Ederfugle (Somateria mollissima) med lidt småflokke, der skød genvej ind over land, men ellers mest i små grupper og parvis, med lige over 300. Der er stadig markant forskel på antallet af hanner og hunner, som bare udgjorde under en tredjedel af dagens fugle med 28,2 procent.

GFU tirsdag 315To Bramgæs (Branta leucopsis) trak mod vest. De kom langt udefra og forekom ikke at være lokale overvintrende fugle fra Sydfalster. Bemærk deres forskellige ansigtsmasker og vingeoversider. Den bageste er en voksen/adult fugl, mens den forreste er en unge fra sidste år (2k - andet kalenderår) med mørkere ansigtsmaske og tydelige hvide spidser/bånd mellem de sorte bånd på vingeoversidens såkaldte dækfjer. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Der var mange rastende Ederfugle, Sortænder og Havlitter (Clangula hyemalis) på havet, men på grund af høje bølger, opgav vi at tælle dem. Der kom heller ikke nogen af de lodsbåde, som ellers plejer at skræmme fuglene op til tælling. En del af dem fløj ind imellem et par hundrede meter mod sydvest som kompensation for strømmen.

Værd at bemærke var også en lind strøm af Toppede Skalleslugere (Mergus serrator), hvoraf de fleste forekom at søge ind mod stille vand ved Rødsand, hvor der kan raste mange, mere end at være engageret i egentligt træk. Derimod så vi lidt småflokke af Spidsænder (Anas acuta) og Krikænder (Anas crecca) på regulært træk mod øst.

Se alle dagens registrerede arter på Gedser Odde her

Folk på stationen: Nina Yasmin Ali, Hanelie Sidhu, Karina Demuth, Adam Søderdahl, Lars Ulrich Rasmussen, Ole Friis Larsen