Her på Gedser Fuglestations blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (138)2023 (292)2022 (265)2021 (271)2020 (268)2019 (239)2018 (214)2017 (236)2016 (169)(se alle)

Bity Blue Tits "Blåmejse" and increasing numbers of Eiders "Ederfugl"

onsdag 8. marts 2023
Optræk til ederfugletræk langs bagkanten af morgenens haglbyger
af Hanelie Sidhu & Ole Friis Larsen

Ringmærkningen:  The early morning welcomed us today with a bit of hail, but we could still open the nets at standard time. Nina, Lars and Hanelie were in the ringing today. There were not many birds but for me it was nice to get familiar with the ringing area as it was my first time ringing at Gedser. My first ringed bird here was a Bluetit "Blåmejse" And these bity fellows also welcomed Nina, who was happy to be back in the ringing after quite some time and Karina, who joined for a round and held one of them, experiencing who painful their little bills can be. Other birds in the nets were recapture Robins "Rødhals" and a Blackbird "Solsort". We also had some troubles with hares, who ran in the nets, but everything could be fixed sucessfully.

Lars_and_Hanelie_net_sewing.jpegLars and Hanelie sewing nets. Foto: Nina Yasmin Ali

Today's ringing totals

08032023.JPG

Trækket ved Odden: Onsdag morgen var stadig noget blæsende, og der kom haglbyger i den første del af tællingen, men den blev gennemført hele vejen igennem til en standardtid på fem timer, fordi det klarede op, vinden lagde sig, og det ligefrem blev lidt lunt at stå helt yderst på toppen af klinten på sydspidsen.

GFU onsdag 318Ederfuglene kom pænt i småflokke inden om den store Nysted-vindmøllepark, og flere skød genvej over land ved Gedser Odde. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

De første Ederfugle (Somateria mollissima) dukkede op på bagkanten af haglbygerne, og fuglene havde travlt. Flere småflokke skød genvej ind over land på en østlig kurs. Senere tog trækket af og bestod mest af småflokke på tre-seks fugle, ofte parvis. Samlet set blev det til 1.530 Ederfugle, og det var et fint signal om, at Ederfuglene ser ud til at have indledt deres egentlige forårstræk. 28,8 procent af dagens Ederfugle var hunner.

Til gengæld var der ikke ret meget andet på dagens trækrute mod øst, hvor det bare blev til 35 Sortænder (Melanitta nigra), lidt Rødstrubede Lommer (Gavia stellata) i den ene og den anden retning samt en håndfuld Sanglærker (Alauda arvensis) og Engpibere (Anthus pratensis) i syd-nord-landtrækket.

På stranden var der 16 Sandløbere (Calidris alba) og to Store Præstekraver (Charádrius hiaticula) blandt de måger og krager, som ledte efter noget at æde i det opskyllede tang.

Se alle dagens registrerede arter på Gedser Odde her.

Golden_Plovers_on_the_field.jpegGolden Plovers "Hjejle" in a field in front of the Bird Observatory. Foto: Hanelie Sidhu

Folk på stationen: Nina Yasmin Ali, Hanelie Sidhu, Karina Demuth, Adam Søderdahl, Gert Jeppesen, Hans Lind, Lars Ulrich Rasmussen, Ole Friis Larsen.