Her på Gedser Fuglestations blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (138)2023 (292)2022 (265)2021 (271)2020 (268)2019 (239)2018 (214)2017 (236)2016 (169)(se alle)

Little Gull "Dværgmåge" and Long-tailed Tit ssp. europaeus "Sydlig Halemejse"

lørdag 11. marts 2023
af Hanelie Sidhu & Ole Friis Larsen

Ringmærkning: Today, we had rather low winds from north west and Hans predicted, that any weather change would bring birds. So Lars and Hanelie were hoping for the best. It was still a slow day, but we had some new birds in the nets and it was a big improvement to yesterdays ringing. In the second round, we checked a row of empty nets, until we came to one net with six Long-tailed-Tits ssp. europæus "Sydlig Halemejse", one Brambling "Kvækerfinke", a Siskin "Grønsisken" and a Blue Tit "Blåmejse". That was the highlight of the day, but also two Yellowhammer "Gulspurv" were nice.

Holemejse_sydlig.jpegLong-tailed Tit ssp. europaeus "Sydlig Halemejse", Foto: Lars Ulrich Rasmussen

Siskin_res.jpegMale Siskin "Grønsisken", Foto: Lars Ulrich Rasmussen

Gulspurv.jpegYellowhammer "Gulspurv", Foto: Lars Ulrich Rasmussen

Today, more birds were singing in the garden, so we are hoping for real spring finally to come!

11-03.JPG

Trækket ved Odden: Ikke nogen stor dag for forårstrækket, men masser af godt selskab til arbejdet. Mest bemærkelsesværdige var de 128 Rødstrubede Lommer (Gavia stellata), som hver for sig og i småflokke fløj mod sydvest på efterårskursen. Kun en enkelt forekom at være i forårshumør i sin østlige flugt.

Der raster stadig tusindvis af Sortænder (Mellanitta nigra), Ederfugle (Somateria mollissima) og Havlitter (Clangula hyemalis) på havet ud for Gedser Odde, og noget af det svære ved træktællingerne lige for tiden er derfor at vurdere, hvilke fugle der er på træk, og hvilke der bare flytter sig lidt omkring i området. Vi fik dog noteret på 320 Ederfugle på vej mod øst så langt hen over området, at det tydede på regulært forårstræk mod Østersøen. Desuden så vi en flok Bramgæs (Branta leucopsis) trække forbi Odden og en flok Blisgæs (Anser Albifrons) trække ud fra land og fortsætte over havet mod øst.

En flok Traner (Grus grus) trak mod sydøst på en kurs, der kunne føre dem til det store samlingssted for Traner ved Gross Mohrdorf og Barther Boden vest for Stralsund i Tyskland. Et par Musvåger (Buteo buteo) trak også ud fra Falster med sydlig kurs mod Tyskland. Skønt var det med lidt flere, men stadig små antal af småfugle, og de fleste af dagens Sanglærker (Alauda avensis) foretrak som Musvågerne at søge sydover, så meget forår er det heller ikke endnu, at trækket entydigt foregår mod øst og nord. Vi glædede os dog over to Gulspurve ( Emberiza citrinella) som et godt forårstegn på en smuk, men iskold dag i vinden, da de kom ind over land fra syd.

Dvaergmager 321Dagens adulte/voksne Dværgmåge havde artens karakteristiske sorte vingeundersider, som kan ses på stor afstand. Oversiden er mere ensartet grå og hvid uden sort. I sommerdragten har den sort hætte på hovedet. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Dvaergmager 322

Glæde var der også over to Dværgmåger (Hydrocoleus minutus), som dukkede op flere gange og fouragerede tæt på kysten, en voksen/adult stadig i næsten vinterdragt, og en ung 2k-fugl (andet kalenderår). Især fuglestationens unge tyske medarbejder, Hanelie Sidhu, som kommer fra Sydtyskland, var glad for de små måger. Den slags ser man ikke tæt på Alperne.

Dvaergmager 324Unge Dværgmåger har et mørkt 'M' hen over vingeoversiderne. Det bevares vinteren igennem og sprang i øjnene på dagens 2k-fugl. Bemærk også sort bånd yderst på halen som hos andre arter af unge måger. Vingeundersiderne har ikke de voksne/adulte fugles sorte undersider. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Se alle dagens registrerede arter på Gedser Odde her.

Trip to Bøtø: In the late morning, Gerd came to take Hanelie on a trip to Bøtø. We were very lucky, just when we went out of the car, we had five White-tailed Eagles "Havørn" circling above us! Shortly after, we saw a sixth one and a bit later even a seventh! We could also observe a Marsh Harrier "Rørhøg" and a female Hen Harrier "Blå Kærhøg". At the lakes, there were a lot of White-fronted Geese "Blisgås", Teals "Krikand", Wigeons "Pibeand", and Shovelers "Skeand" resting. We also saw some big flocks of Lapwings "Vibe". We also saw some Cranes "Trane", lots of Barnacle Geese "Bramgås" and some Oystercatchers "Standskade". It was a very nice trip, thanks a lot Gerd!

Folk på stationen: Hanelie Sidhu, Lars Ulrich Rasmussen, Ole Friis Larsen, Gerd Jeppsen