Her på Gedser Fuglestations blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (138)2023 (292)2022 (265)2021 (271)2020 (268)2019 (239)2018 (214)2017 (236)2016 (169)(se alle)

Årets første smutter

tirsdag 14. marts 2023
Ved Odden var der efterårstræk af småfugle.
af Anne Ramskov Hermanns & Ole Friis Larsen

Ringmærkning: Fordi regnvejret forhindrede standard ringmærkningen i går, er idag blevet min første ringmærknings dag på GFU i 2023. Det var desværre meget småt med fugle, men vi fangede alligevel sæsonens første 2 gærdesmutter og en enkelt ny solsort. 

20230314_073255.jpg
Foto: Lars Ulrich Rasmussen

Op af formiddagen dukkede Gert op og tog os med rundt til nogle af Lolland's bedste fuglelokaliteter. Vi besøgte først Kalløgrå for at se på vadere og havfugle. Skønt vejret ikke var specielt godt, mildt sagt, fik vi alligevel set en masse fugle. Særlige arter jeg vil fremhæve er: Havørn, Storspove, Klyde, Rødben, Strandskade, Gravand, Spidsand, Hvinand, Gråstrubet lappedykker og Hvid vipstjert.

20230314_110957.jpg
Foto: Anne R. Hermanns

Derefter tog vi videre til Maribosøerne, hvor vejret var væsentlig bedre. Også her bød omgivelser på en masse skønne fugle, bla.: Havørn, Sølvhejre, Lille skallesluger, Toppet lappedykker og utrolig mange Knarænder.

 20230314_123100.jpg
Foto: Anne R. Hermanns

Smew.jpeg_res.jpeg

Male and female Smew "Lille Skallesluger" among some Gadwalls "Knarand" and Coots "Blishøne" Foto: Hanelie Sidhu

Pntail._res.jpeg

Pintails "Spidsand", Oystercatcher "Strandskade" and Wigeons "Pibeand", Foto: Hanelie Sidhu

Trækket ved Odden: Efter en tynd mandag med hård vind og konstant regn i morgen- og formiddagstimerne, var der igen bevægelse i Ederfuglene (Somateria mollissima) tirsdag med lidt over 1.200 på vej østover i regulært træk. Det kan stadig være svært at skelne mellem selve trækket og lokale bevægelser i de mange hundrede Ederfugle, Sortænder (Melanitta nigra) og Havlitter (Clangula hyemalis), der raster på havet ud for Gedser Odde, men med fælles hjælp og erfaring går det.

Odden tirsdag 341En af dagens over hundrede Sanglærker på vej væk fra Danmark. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Bemærkelsesværdigt for tirsdagens fem standardtimer var også, at der var lidt træk af rovfugle med en ung Blå Kærhøg (Circus cyaneus) udtrækkende mod Tyskland. Sydfra kom der til gengæld to Røde Glenter (Milvus milvus) og en Vandrefalk (Falco peregrinus) ind over land, hvor de hastigt fortsatte mod nord. Fint var det også med tre Alke (Alca torda) over havet.

Mest interessant var dog nok, at der stadig foregår en del udtræk af landfugle mod syd. Det kan være ’frontløbere’, som er ankommet tidligt og foretager ’vejrtræk’ retur eller i andre retninger i forbindelse med dårligt vejr. Tirsdag forekom det dog lidt ekstremt med 116 Sanglærker (Alauda arvensis) udtrækkende mod syd og bare 7 ind over land mod nord. Læg dertil at halvt hundrede Stære (Sturnus vulgaris) samt op mod 30 Hulduer (Columba oenas) og Ringduer (Columba palumbus) på udtræk mod Tyskland, og dagen kunne næsten opleves som en efterårsdag. Vi tror dog på, at det snart bliver rigtigt forår – også for fuglene.

 Se alle dagens registrerede arter på Gedser Odde her.

Folk på stationen: Hanelie Sidhu, Anne Ramskov Hermanns, Lars Ulrich Rasmussen, Ole Friis Larsen