Her på Gedser Fuglestations blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (138)2023 (292)2022 (265)2021 (271)2020 (268)2019 (239)2018 (214)2017 (236)2016 (169)(se alle)

Traner i mørket og en enlig svale

mandag 20. marts 2023
af Nina Yasmin Ali & Ole Friis Larsen

Ringmærkningen: Endnu en dag med mange fugle i nettene. Jeg (Nina) var blevet forberedt af både Hanelie og Hans, der aftenen forinden havde berettet om over 200 fugle i nettene! Da det kun var Hanelie og jeg selv til at ringmærke i dag og til dels grundet en del blæst fra vest, besluttede vi kun at have halvdelen af nettene åbne og det skulle vise sig at være et godt valg. Over 20 grønsiskener dumpede ned i ét enkelt net på samme tid under en af runderne, så der var nok at tage sig til. Det var tydeligt, helt fra morgenstunden, at der var meget liv i haven og der hørtes både syngende sangdrossel, jernspurv mm. Et noget andet billede end for bare to uger siden, da jeg var her sidst. 

 20.03

Trækket ved Odden: Mandag formiddag var grå, diset og lidt fugtig. For nogle fugle så det ud til at være Store Fortrydelsesdag. I det forårsagtige søndagsvejr var der for eksempel 96 Toppede Skalleslugere (Mergus serrator), som fløj mod øst, mens kun 16 søgte mod vest. Mandag var vi tilbage i det vante mønster fra tidligere i marts med flest vestorienterede Toppede Skalleslugere, om end forskellen ikke var så markant med 74 mod 38 i østgående retning. For mange arter er det stadig så tidligt på foråret, at frontløberne ser ud til ofte at fortryde og vende om, selv om det indebærer en risikabel tur over havet.

I mandagens disede vejr med kort sigtbarhed var der således også næsten 1.900 Stære (Sturnus vulgaris), der foretrak at flyve ud over havet mod syd mod 340, der kom ind over land sydfra, og årets første Landsvale (Hirundo rustica) i Danmark blev tilsvarende set på hastig flugt ud over havet mod syd (Den anden af årets to første i DOFbasen blev set nogle timer senere ved Rands Fjord i Jylland). Lidt over 200 Grønsiskener (Carduelis spinus) ved Odden ville alle sydpå, mens der var vildrede blandt Torniriskerne (Linaria cannabina) med 28 udtrækkende mod syd og 25 indtrækkende mod nord.

Odden mandag 361Vi ser ikke mange Sortænder (Mellanita nigra) på træk ved Gedser Odde, de flyver for det meste uden for synsvidde, men antallet af overvintrende fugle ved Gedser Rev svinder ind. Her er en flok unge fugle fra sidste år tæt på land mandag formiddag. De afslører alderen med deres lyse undersider til forskel fra de voksne/adulte hunner, som har mørke undersider, men ellers ser ligesådan ud med lyse kinder. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Trækket af havfugle blev yderst beskedent i forhold til søndagens fine træk af svømmeænder, men antallet af Ederfugle (Somateria mollissima) nåede dog lidt højere op med lige under 1.300 fugle i østlige retninger.

Fuglestationens træktællinger har fokus på dagtrækket, men ind imellem er der også tid til at beskæftige sig med det træk, der foregår om natten. Søndag aften lykkedes det at få en diktafon sat op i stationens have til at optage nattens lyde, og der var flere eksempler på nattens træk. Klokken 23:14 registrerede diktafonen 34 kald af Traner (Grus grus) i luften over Gedser Odde. Det er ikke til at sætte antallet af fugle eller deres retning på den slags optagelser, men de vidner om, at Traner også trækker om natten. Ifølge en redegørelse fra den britiske ornitologiske forening RSPB trækker Traner lige så gerne om natten som om dagen. Nattens optagelser indeholdt desuden kald fra Vindrosler (Turdus iliacus) – ikke mange, men over et par timer, så der er nok foregået et spredt småtræk. Desuden var der kald af en antagelig mindre flok Bramgæs (Branta leucopsis) og en lidt fjernere flok Blisgæs (Anser albifrons).

 Skaermbillede kopiLyden af Traner lidt før midnat som spektrogram. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Værd at nævne fra mandag formiddag er desuden, at dagens allerførste fugl på Odden var en Mosehornugle (Asio flammeus), som fløj lidt omkring ved bygningen på spidsen, før den forsvandt hen over taget. Det var en halv time før solopgang, og der var ikke meget lys til detaljer, men det var til at se, at undersiden var tydeligt lysere end brystet, og sådan er det hos Mosehornugler til forskel fra den lignende art Skovhornugle (Asio otus), der har mørkere underside.

I alt blev det til 4.268 fugle af 35 arter i løbet af standardtidens fem timer.

Se alle dagens registrerede arter på Gedser Odde her.

Folk på stationen: Hanelie Sidhu, Nina Yasmin Ali, Ole Friis Larsen.