Her på Gedser Fuglestations blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (103)2023 (292)2022 (265)2021 (271)2020 (268)2019 (239)2018 (214)2017 (236)2016 (169)(se alle)

Lang tur til sjælden fugl og Ederfugle i gråvejr

onsdag 22. marts 2023
af Ole Friis Larsen og Hanelie Sidhu

Ringmærkningen: Efter dagens standardtid tog ringmærkerne sammen med andre til Odense for at se en Sortstrubet Jernspurv (Prunella atrogularis), en østlig art, som er dukket op i Danmark for første gang. Derfor kommer der muligvis først senere en opdatering - men de så fuglen, og det er fortjent med sådan en indsats!

And here is the late update: Nina and I (Hanelie) didn´t open many nets in the mirning, as ist was quite windy. The Chiffchaffs "Gransanger" are coming, again we had one new in the nets.

Chiffchaff._res.jpeg

Chiffchaff "Gransanger". Foto: Hanelie Sidhu

chaffinch_res.jpeg

We also had three nice male Chaffinches "Bogfinke" in the nets. Foto: Hanelie Sidhu

Three of the four Eurasian Treecreepers “Træløber” we ringed this season were caught in our nets again to be controlled. Also most of the Firecrests “Rødtoppet Fuglekonge” we caught so far kept staying around our garden the last days, we have some controls every day, but also one newly ringed.

22-03.JPG

Sortstrubet Jernspurv 

While ringing, we were discussing about going to see the Black-throated Accentor “Sortstrubet Jernspurv” and when standart time was over, we had a plan: We would go to Gert, who also wanted to see it, he would drive us there and on the way, we would pick up Adam and Daniel. When we arrived at Gerts place, there was a little flock of Waxwings “Silkehale” sitting on a tree in his garden. We considered that as a good sign for the success of our trip. On the motorway, we had a nice observation of two White-tailed Eagles "Havørn". When we had arrived, it  rained a lot and the five of us were standing in constant rain and wind for hours whith a lot of other birders, looking at the birdfeeder in a garden at Odense, were it was last seen the same day about 1 pm.

Looking_at_Sortstrubet_Jernspurv.jpeg

Birders looking for the Black-throated Accentor "Sortstrubet Jernspurv". Foto: Hanelie Sidhu

Finally, when our coats were already totally wet, someone saw it at the birdfeeder of the neighbour garden of the house, we had been staring at for hours. So we all ran there and we all saw it vey nice. Vey happy and satisfied, we went back to the car. As we had already driven such a long way, we also wanted to see the Lesser Scuap “Lille Bjergand” that is resting at a lake not far and the Little Auk “Søkonge” on the way back, but we did not succeed. Nevertheless, it was a great trip with a great new species for all of us. Thanks a lot to Gert for driving us all the way!

Trækket ved Odden: Onsdag blev endnu en grå, diset og lidt kølig dag med moderat vind fra sydlige retninger. Derfor var det nok også udtryk for, at driften i nogle af fuglene er ved at være stærkere end vejrliget, at der faktisk var et underholdende træk af Ederfugle (Somateria mollissima), og der omsider var et klart flertal af Toppede Skalleslugere (Mergus serrator) i den rigtige retning med 75 mod øst og bare en enkelt gruppe på 5 mod vest. Hos kollegerne ved Põõsaspea neem i Estland 800 kilometer længere mod øst var vejret næsten det samme, men med en periode med tåge og regn, og der var der stadig flere Toppede Skalleslugere, som fløj mod vest end øst.

Ederfuglene nåede op i lige under to tusinde i løbet af standardtiden med stor dominans af hannerne, som udgjorde næsten 80 procent af dagens fugle.

Odden onsdag 367I små flokke af Ederfugle som denne er kønsfordelingen meget varieret, men i de større flokke er hunnerne lige nu i massivt undertal. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Desuden var der et pænt træk af Hættemåger (Chroicocephalus ridibundus) og Stormmåger (Larus canus). Fuglene på østtræk skiller sig ud fra de lokale fødesøgende måger langs stranden ved at passere hurtigt hen over dem i flokke på 8-16 fugle af samme art uden at gøre tegn til at ville stoppe op og lede efter mad.

Odden onsdag 368 En flok Hættemåger på træk ved Gedser Odde. Trækfuglene flyver tydeligt i løse grupper, men tættere end de lokale måger, og de flyver ofte højere. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Værd at bemærke var også, at langt de fleste småfugle stadig ses på udtræk mod syd, men der kommer også fugle ind fra syd, måske mest om natten, for der er lyde i buskene, og dagens store oplevelse var en Rødtoppet Fuglekonge (Regulus ignicapilla), der uden forbehold ledte efter insekter at æde i busken halvanden meter fra observationsposten.

Odden onsdag 364Buskene på Odden er den første 'tankstation', mange af landfuglene møder efter turen over havet. Andre ender i fuglestationens have, og en del af dem bliver på stedet i flere dage for at æde og tanke op til næste etape på deres rejse. Denne Rødtoppede Fuglekonge havde så travlt med at æde insekter ved Odden, at den knap ænsede dagens observatør bare halvanden meter væk. Nederste foto illustrerer vist fint det danske navn på arten, der ellers er lettest at skelne fra Fuglekongen (Regulus regulus) på de hvide striber på hovedet. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Odden onsdag 365

På samme måde var der hele tre syngende Sanglærker (Alauda arvensis) på marken ved Odden, hvor de ikke så ud til at ville slå sig sammen med de Sanglærker, der kom hurtigt flyvende over marken og fortsatte ud over havet mod syd.

Torsdag tegner til at blive grå og med samme vind som onsdag, men måske mere nedbør og dermed lavere sigtbarhed.

I alt blev det til 3.743 fugle af 41 arter i løbet af standardtidens fem timer.

Se alle dagens registrerede arter på Gedser Odde her.

Folk på stationen: Hanelie Sidhu, Nina Yasmin Ali, Ole Friis Larsen, Gert Jeppesen.