Her på Gedser Fuglestations blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (103)2023 (292)2022 (265)2021 (271)2020 (268)2019 (239)2018 (214)2017 (236)2016 (169)(se alle)

Rough-legged Buzzard "Fjeldvåge" in the hail

mandag 27. marts 2023
Færre Ederfugle over hav i smukt solskin
af Hanelie Sidhu

Ringmæking: When we went out this morning, it was cold but with very low winds from north west. There was frost on some of the nets when we opened. It was not the best wind direction, and in the morning, there were nearly no clouds and the sun came out very soon and shined directly on some nets so the birds could probably see them. Nevertheless, it stayed cold. We caught 28 birds today, of which the Dunnock “Jernspurv” most numerous. There were again two House Sparrows “Gråspurv” in the net, this time two females (and nobody was bitten in the nose this time).  It is actually quite uncommon to catch that many House Sparrows “Gråspurv” here, because they usually stay in town and do not come out here, if we catch Sparrows, it is usually the Tree Sparrow “Scovspurv” we get in the nets. We had two Bramblings “Kvækerfinke”, one of them an especially pretty 3K+ male.

Kvaeker_res.jpeg

Brambling "Kvækerfinke". Foto: Hanelie Sidhu

27_03_2023.JPG

Trækket ved Odden: Mandag morgen og formiddag var smuk og næsten skyfri, men med en iskold vind fra nord, som i løbet af formiddagen tog af, drejede om i vest og derefter tog til igen. Til gengæld var der ikke mange fugle på den blå himmel. Det passede måske fint med, at der til forskel fra en velbesøgt weekend også kun var en enkelt person til at registrere dagens træk. Det bestod næsten kun af Ederfugle (Somateria mollissima) med 1700 af de fem standardtimers bare 2300 fugle på træk ved Odden.

Ederfuglene fløj mest lavt og kun få flokke krydsede ind over land. Det gjorde registreringen mere overskuelig. Antallet af hunner i flokkene var lidt højere end i weekenden med 26,3 procent.

Odden mandag 376Ederfuglene flyver ofte meget tæt på hinanden. Bemærk skyggen af hunnen på undersiden af hannen. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Odden mandag 375Når der er færre fugle at tælle, er der bedre tid til at studere detaljer i flokkene. Det er mest adulte/voksne Ederfugle, vi ser,  men der er også nogle næsten to år gamle 3k (kalenderår) imellem. Her er det dog en helt ung han fra sidste år (2k), der undtagelsesvis var med i en af mandagsflokkene. Ifølge litteraturen kan de unge hanner nu være ved at få enten mørkere eller lysere kinder. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Trods det smukke formiddagsvejr er vinteren heller ikke ret langt væk endnu, og det er stadig tidligt for de fugle, der skal længere mod øst og nord. Ved Põõsaspea neem i Estland pakkede observatøren mandag sammen efter tre timer med tæt snefald, og selv ved Gedser Fuglestation blev den blå himmel en time efter tællingen afløst af gråt mørke og en heftig snebyge.

De mest talrige over havet i øvrigt var de Toppede Skalleslugere (Mergus serrator), som stadig flyver i både den ene og den anden retning og derfor ser ud til slet ikke at have indledt deres egentlige forårstræk endnu. Mandag fløj næsten 100 mod vest, mens et halvt hundrede blev set flyve i østlige retninger. En anden art, som kan være svær at tage stilling til, er Splitternerne (Thalasseus sandvicensis). Der foregår sikkert et træk ind i Østersøen, samtidig med at rastende fugle i området pendler mellem Rødsand og Gedser Rev. Mandag morgen fløj 25 Splitterner i løs flok mod øst, og siden blev kun otte set flyve retur mod vest, så nogle af morgenfuglene var nok på træk.

Fint var det med en indtrækkende adult/voksen han Rørhøg (Circus aeroginosus), kort før tællingen sluttede. De første er set andre steder, blandt andet ved Bøtø nord for Gedser, men det var så vidt vides årets første ved Odden – og i øvrigt dagens eneste rovfugl i trækket.

På grund af andre opgaver bliver der næppe talt træk for Gedser Fuglestation tirsdag, men onsdag skulle der gerne være en observatør på plads igen

I alt blev det lørdag til 2.351 fugle af 35 arter i løbet af standardtidens fem timer.

Se alle dagens registrerede arter på Gedser Odde her.

Trip to Kaløgrå: Just before the closing round, Gert and Hans came to the station. Hans cut some bushes around the house and Gert proposed to take Henrik and me on a birdwatching trip in better weather than last time. It is always a great opportunity to get a bit around, when Gert is taking us on trips, so of course, we could not say no. We went to Kaløgrå, this time, the sun was shining and the weather was much better than last time when Anne, Gert and I were there. To my great delight, we saw many Avocets “Klyde” in great light.

Avocet.jpegAvocets "Klyde". Foto: Hanelie Sidhu

Apart from that, the Redshanks “Rødben”, Ringed Plovers “Stor Præstekrave” Pintails “Spidsand”, Dunlins “Almindelig Ryle”… were very nice. On the way back, we also stopped at another lake where we could observe two Marsh Harriers “Kærhøg”. But the weather was turning bad now, out of many dark clouds, it began to hail a lot. So after we had checked the lake from the bird tower, we were also quite glad to be back in the car again. From the car on the way back, we saw a Rough-legged Buzzard “Fjeldvåge” flying over! It was a very nice trip through to the onset of winter. Back at the Bird observatory in the warmth, we could watch some of our ringed birds looking for shelter and feeding on the ground afterwards when the worst hail had stopped.

Folk på stationen: Hans Lind, Gert Jeppesen, Hanelie Sidhu, Henrik Jørgensen, Ole Friis Larsen og vores gæst Svend-Erik.