Her på Gedser Fuglestations blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2021 (197)2020 (268)2019 (239)2018 (214)2017 (236)2016 (169)(se alle)

En dompap, tak!

fredag 4. november 2016
af Johanne Øhlers Aagaard

Vi stod op til regn og blæst. Efter at have ventet en time kunne jeg klokken 7 åbne lidt net i haven de steder hvor jeg kunne finde læ for vinden. På første runde var der to flotte hanner stor dompap den ene med ring fra igår og den anden skulle vise sig at blive dagens eneste ringmærkede fugl. Der var ikke meget liv i haven kun lidt spredte småflokke af fugle fløj over haven. På anden runde var der genfangst af en blåmejse og gårdsdagens rødtoppede fuglekonge. Efter et par nul runder overtog Simon nettene og jeg gjorde klar til at gå en tur på Odden. Inden jeg nåede på Odden kom han ind og fortalte om en enkeltbekkasin han havde trådt op i haven, ærgerligt den ikke lige røg i et net.

Jeg nåede ikke at være på Odden længe inden Simon kom derud og kunne berette om lutter nulrunder. På Odden var det heldigvis bedre med fuglene end i haven og de kom rigtig tæt på kysten, hvilket var rigtig fedt. Især en stor del af dagens mange dværgmåger kom tæt på, men også havlitter kom inden for fotograferings afstand. Derudover så vi bl.a. tre alke, ti rødstrubede lommer, en sortstrubet lom og en canadagås. Der var også ok gang i andetrækket mest ederfugle og pipeænder, men også en del krikænder, gråænder og en enkelt spidsand.

IMG 9498 450x274Dværgmåger (Hydrocoloeus minutus). Foto: Simon Davies

IMG 9575 450x295Havlit (Clangula hyemalis). Foto: Simon Davies

Klokken 12 vendte vi tilbage på stationen for at få varmen og lidt frokost. På vejen tilbage så vi en knortegås på marken. Efter frokost gik jeg en tur langs stranden rundt om Odden og tilbage af poststien i håb om at finde en sortgrå ryle. Det eneste jeg så var dog en enlig rastende bjergirisk, tre hvid vipstjert og en masse måger der fouragerede langs kysten hvor bølgerne skyllede op, heriblandt flere dværgmåger.

IMG 9784 450x301Knortegås (Branta bernicla). Foto: Simon Davies

Total 1

Stor dompap / Northern bullfinch - 1