Her på Gedser Fuglestations blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (157)2023 (292)2022 (265)2021 (271)2020 (268)2019 (239)2018 (214)2017 (236)2016 (169)(se alle)

Acro-dag

onsdag 7. juni 2023
af Henrik Jørgensen & Ole Friis Larsen

Der var som forventet ikke mange fugle i nettene da de fleste af havens fugle er i gang med at yngle og ligger på rede, men vejret var skønt og der var stadigvæk masser af fugle som sang.

Vi fangede 4 kærsanger som er en af de sidste afrikatrækkere og det var et pænt antal på en dag nu om foråret. Det var også en ny mærke-art for Amanda.

På vores sidste 3 runder var der tomt i nettene, så vi lukkede efter standardtiden(efter 5 timer).

Dagens ringmærkning og kontroller/Todays ringing and recaptures:

Kærsanger/Marsh warbler 4/0

Gulbug/Icterine warbler 4/0

Gærdesanger/Lesser whitethroat 0/1

Tornsanger/Whitethroat 1/0

Munk/Blackcap 1/0

Tornirisk/Linnet 2/0

Total 12/1

Trækket på Odden: Hvordan ved man, at forårstrækket er overstået, skrev en italiensk kollega på Facebook onsdag eftermiddag. Det er meget enkelt: Det er, når fuglefolk begynder at interessere sig for sommerfuglene på træklokaliteterne. På Odden blev det i stedet til forsøg på at aflæse ringe på Landsvalerne (Hirundo rustica). Nogle af dem et til at komme tæt på, når de hviler sig, og der er flere med ringe. Måske er de ringmærket på Gedser Fuglestation sidste år eller for længere tid siden. Selv om ringene er meget små, er kameraerne efterhånden også så gode, at det kan være til at aflæse dem i kraftige udsnitsforstørrelser af billeder, der er taget på flere meters respektfuld afstand.

GFU 07062023 575En af de ringmærkede Landsvaler på Odden i gang med noget morgengymnastik, hvor det var muligt at få ringen med på billederne. Et udsnit af samme billede viser et 5-tal. Ved hjælp af flere billeder af samme fugl er det nogle gange muligt at få hele koden stykket sammen. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

GFU 07062023 576

Trækket er næsten overstået; eller rettere det er nede på et meget lavt blus lige for tiden. Næsten alle ynglefugle er nået frem, men der er også allerede fugle, som flyver retur eller strejfer lidt om, fordi yngleforsøget er slået fejl, eller en mage ikke er dukket op, ligesom der også er unge fugle, der flyver omkring, fordi de ikke er gamle nok til at yngle endnu. Onsdag kom der to unge Rørhøge (Circus aeroginosus) på tidligt indtræk sydfra klokken 5:34 og 5:39. Det passer fint med, at de er lettet i Tyskland i god tid før solopgangen klokken 4:09, som kærhøge ofte gør. Senere trak to tilsvarende unge Rørhøge (2k – andet kalenderår) ud mod syd klokken 7:08 og 7:48. Det kunne meget vel være de samme fugle, men det kunne også være to andre. Endnu senere var der to unge Rørhøge, som ledte efter mad ovre markerne uden at trække, så der er ganske sikkert en del af disse unge Rørhøge, som er fulgt med i kølvandet på de adulte/voksne Rørhøges træk og nu strejfer om.

GFU 07062023 573Indtrækkende ung Rørhøg klokken halvseks med tydelige fældningshak i vingerne. Måske var det samme fugl, der halvanden time senere fløj tilbage mod Tyskland. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Der var også et mere eller mindre lokalt træk af Knopsvaner (Cygnus olor) i flere forskellige retninger, og så var der lidt Ederfugle (Somateria mollissima) ligeledes i modsatte retninger. Det var flokke med kun adulte/voksne hanner, som måske er i gang med et fældningstræk, hvor de flyver væk fra yngleområderne til andre sted med rigelig mad til, at de kan skifte fjer og leve på en lokalitet, indtil de kan flyve igen.

... og så giver det klare, tørre vejr næsten uden vind i disse dage i øvrigt nogle forrygende solopgange. Her er den fra onsdag morgen:

GFU 07062023 574

 Folk på stationen: Amanda Johannisson, Ole Friis Larsen, Henrik Jørgensen