Her på Gedser Fuglestations blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (157)2023 (292)2022 (265)2021 (271)2020 (268)2019 (239)2018 (214)2017 (236)2016 (169)(se alle)

Halve pelikaner og hele fuglekonger

tirsdag 19. september 2023
Små rovfugle i smukt angreb på de halve pelikaner
af Susanne Primdahl, Robert Luttik & Ole Friis Larsen

Det blæste en halv pelikan i dag - ja, man kunne faktisk fristes til at kalde det en hel pelikan, for det har blæst godt og grundigt fra sydvest hele dagen. Vinden tog til, efter vi var startet på dagens ringmærkninger, og da det blæste mest, var vi oppe på en middelvind på 14,9 m/s med vindstød på 18 m/s.

Vi havde heldigvis ikke åbnet de mest vindpåvirkede net, så vi klarede os igennem standardmærkningen, men vi fik ikke mange fugle i nettene. Blade fik vi derimod i rigelige mængder, og et enkelt net krævede ekstra meget arbejde, fordi der blæste frøstande fra et lindetræ ned i det, og de er altså meget mere besværlige at pille ud end blade.

Med sådan en vind kunne forestille sig, at de mindste fugle ville have det svært, men sjovt nok var det de mindste, der trodsede vinden og aflagde et besøg hos os. Den lille Fuglekonge, som kun vejer omkring 5,5 gram, tog føringen med flest ringmærkninger i dag, og en enkelt Gransanger fik også ring på.

Det er ikke helt rigtig, at det kun var de små, der trodsede vinden, for der har været adskillige Spurvehøge gennem haven. Vi åbnede spurvehøgenettet, men desværre gav det ikke gevinst.

IMG 1204 red
Dagens eneste Gransanger. Foto: Susanne Primdahl

En gruppe på 8 personer besøgte fuglestationen i dag. De ankom først kl. 10, hvor der som regel ikke er så mange fugle at vise frem. Men de fleste Fuglekonger tjekkede først ind efter kl. 10, og en Rødhals fik aflæst den ring, vi havde sat på den i går.
Gæsterne virkede glade for besøget og de fugle, de fik at se, og når vores gæster er glade, er vi det også.

IMG 1208 red
En af de små søde Fuglekonger, som blev vist frem for gæsterne. Foto: Susanne Primdahl

Dagens ringmærkede (RI) og aflæste (RC) fugle:
Udklip190923

 

Moths at Gedser Fuglestation: Due to the heavy wind in the night there were not many moths flying around. Only a few were in the traps or near the lights (see table below, only 4 species).

19092023 moths

Trækket på Odden: Dagens hårde vind fra sydvest blæste med en middelvind på op til kuling, og der var ikke meget trafik på havruten over de skummende bølger. Fugle kan sagtens flyve i den slags vejr, og det demonstrerede lokalt fouragerende Skarver (Phalacrocorax carbo) og måger da også, men modvinden fik nok en del andefugle til at flyve kortere, end de ellers ville have gjort, og det var formentlig årsagen til mindre træk af ænder end i de nærmeste foregående dage. Noget udsædvanligt var det i hvert fald, at en tredjedel af dagens Ederfugle (Somateria mollissima) stoppede deres træk ved ankomsten til Gedser Odde og lagde sig på vandet – noteret som 85 trækkende sydvest og derefter rastende under ’Havet ud for Gedser Odde’ i DOFbasen til forskel fra 170 trækkende sydvest under ’Gedser Odde’.

Til gengæld var trafikken mere livlig fra land ud over havet mod syd med især et efter forholdene pænt og varieret træk af små rovfugle. Allerede før solopgang røg de første Tårnfalke (Falco tinnunculus) målrettet ud over kystskrænten, og snart fulgte de første Spurvehøge (Accipiter nisus). Vi kan ikke nå at alders- og kønsbestemme de små rovfugle, men både for Tårnfalkene og Spurvehøgene gælder, at vi ser såvel unge 1k (første kalenderår) fugle som voksne/adulte fugle og af begge køn. I alt blev det til 15 Tårnfalke og 69 Spurvehøge. Desuden kom der en Lærkefalk (Falco subbuteo) og flere Dværgfalke (Falco columbarius). Mindst tre trak ud mod syd og en blev noteret som indtrækkende mod nord; det kunne være en af de tre udtrækkende, der kom retur, men når der er et større tidsrum imellem observationerne, bliver den noteret som en mulig fjerde fugl, der måske kommer ind fra havet efter at være trukket ud længere nordpå.

GFU tirdg 855En adult/voksen han Tårnfalk i tirsdagens udtræk. I forhold til den unge lokale han, som også har været vist i dagbogen, har den tydeligt gråt hoved og grå halefjer på oversiden samt en mere rødlig farvetone med få sorte pletter. På undersiden er adulte/voksne hanner ofte rødtonede/laksefarvede til forskel fra de unge Tårnfalke og hunnerne, men der er variation nok i dragterne til, at de voksne hanner også kan have lyse undersider. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

GFU tirdg 856

Mere trægt var det for de større rovfugle. En Rød Glente (Milvus milvus) viste sig kun i et kort glimt over nabolokaliteten Birkemose, før den forsvandt igen. Et par unge 1k Hvepsevåger trak forholdsvis hurtigt og direkte ud over havet, mens to andre tøvede i timevis ved at flyve frem og tilbage mellem grupper af træer i området, og endnu ikke var kommet af sted, da standardtiden for dagens tælling sluttede klokken 11.21.

Se alle dagens observationer fra Gedser Odde i DOFbasen her.

Folk på stationen: Ole Friis Larsen, Robert Luttik, Susanne Primdahl