Her på Gedser Fuglestations blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2023 (270)2022 (265)2021 (271)2020 (268)2019 (239)2018 (214)2017 (236)2016 (169)(se alle)

More wind and hardly birds in the garden

onsdag 20. september 2023
... but at the tip, there was a beautiful migration of raptors.
af Robert Luttik & Ole Friis Larsen

We were in doubt whether we would open the nets, but decided to it at 7 o'clock. We caught 17 birds of which 9 recaptures (see table below). 

Udklip200923

Susanne made a picture of the Redstart (Rødstjert).

IMG 1211 red

Due to wind during the night also not many moths were caugth in the two traps that were placed. We had 2 Large Yellow underwings (Stor Smutugle), one Square-spot Rustic (Gulmærket Glansugle) and one Garden Rose Tortrix (Hvidbroget Rosenvikler).

Tomorrow looks much more promising as well for the birds as for the moths. Wind will be less. So let's hope it will be better. 

Trækket på Odden: Den hårde vind fra sydvest dominerede fortsat onsdag morgen, men tog noget af i løbet af formiddagen, og vejret forekom i det hele taget lidt mildere end onsdag. Trækket mindede dog meget om en fortsættelse af trafikken onsdag med få arter og forholdsvis beskedne tal på den vestrettede havrute ud af Østersøen. Ligesom onsdag landede over en tredjedel af Ederfuglene (Somateria mollissima) – 163 – på vandet ved mødet med Gedser Odde og blev der, mens 276 fortsatte videre mod sydvest. Det var helt overvejende hanner, der var i bevægelse med kun 5,8 procent brune fugle (hunner og årets unger) i flokkene.

På land opstod der et helt fint træk af rovfugle, efterhånden som skyerne forsvandt, himlen blev mere blå, og vinden tog af, mens småfugletrækket forblev temmelig beskedent.

I løbet af de fem standardtimer plus en ekstra trak 19 Hvepsevåger (Pernis apivorus) ud, flest af dem i to småflokke på henholdsvis fire og ni. Alle var unge 1k fugle fra i år.

GFU onsdg 857To af de 19 Hvepsevåger i torsdagens udtræk ved Gedser Odde. De skiller sig ud fra Musvåger (Buteo buteo) med bredere vinger og længere haler. Selv om Musvåger også har gule mundvige og gul vokshud omkring næseborene, er det meget mere iøjnefaldende hos de unge Hvepsevåger - selv på stor afstand. De unge Hvepsevåger har mørke øjne, som adskiller dem fra adulte/voksne Hvepsevåger med gule øjne og grå vokshud. Bemærk desuden det meget lille og helt sorte næb hos de unge Hvepsevåger. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

GFU onsdg 861

Grafik HvepsevageLige om lidt er det slut. Grafikken viser gennemsnittet per time af Hvepsevåger på efterårstræk ved Gedser Odde inden for vores standardtid på fem timer. Kurven viser gennemsnittet per efterår, mens de røde søjler er dette efterårs træk. Det ser ud til, at de unge Hvepsevåger lige nu flyver en anelse senere end normalt, men at det også er ved at være sidste udkald. Første bølge var de voksne/adulte fugle, anden bølge foregår lige nu med de unge Hvepsevåger. Kilde: Trektellen.

Markant var også et lidt større træk end onsdag af Spurvehøge (Accipiter nisus) med over hundrede på de seks timer. Kun få tøvede med at trække ud trods den stadig hårde modvind; langt de fleste jog uden videre ud over havet.

 GFU onsdg 859To af Spurvehøgene i torsdagens træk. Øjenfarven fortæller noget om alderen. De helt unge Spurvehøge har lidt bleggule øjne, som med alderen bliver mørkere og kan ende i (næsten) rødt. Den flyvende fugl på øverste foto har lidt mørkere øjne, som svarer til de et år gamle 2k fugle (andet kalenderår), som ringmærkerne inde på stationen fanger. Fuglen nederst har gule øjne svarende til unge 1k fugle fra i år. Den lille størrelse peger på en han. Den sad et stykke tid og holdt vagt på en låge ind til et område med fangstnet og adgangsforbud for alle andre end ringmærkerne.OBS: Den havde to ben, men sad bare med det ene trukket op i fjerdragten. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

GFU onsdg 865

 

Grafik spurvehog

Grafikken fra den nederlandske organisation Trektellen, som vi bruger parallelt med DOFbasen, viser, at det aktuelle træk af Spurvehøge (røde søjler) foregår lidt senere end det årlige gennemsnit for Gedser Odde (stregkurven), og for dem, der gerne vil opleve Spurvehøgene, er der oven i købet et nyt ryk i vente i oktober. Grafikken viser intensiteten i trækket i form af det gennemsnitlige antal Spurvehøge per time.

Smukke i flugten og værd at nævne som fine oplevelser var også tre Dværgfalke (Falco columbarius) og en adult/voksen Lærkefalk (Falco subbuteo).

Se alle dagens observationer fra Gedser Odde i DOFbasen her.

Folk på stationen: Susanne Primdahl, Robert Luttik, Ole Friis Larsen.