Her på Gedser Fuglestations blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2023 (271)2022 (265)2021 (271)2020 (268)2019 (239)2018 (214)2017 (236)2016 (169)(se alle)

Fluenettet virker stadig

fredag 22. september 2023
af Susanne Primdahl, Robert Luttik & Ole Friis Larsen

Det regnede i morges, og vi måtte udsætte åbning af nettene med en halv time, så der var først åbent for modtagelse af fuglene kl. 7.

I dag ramte vi præcis samme antal mærkninger som i går, men måske bliver det en rigtig god dag i morgen. Det er efterhånden blevet den mest brugte bemærkning dag efter dag.
Vi har haft gæster i aften, som på vej herud observerede masser af Musvitter og Blåmejser lige udenfor Gedser by, og derfra er der ikke langt til stationshaven. Så måske bliver i morgen virkelig en god dag.

Vi klager nu ikke, for igen i dag ventede der os en af de lidt mere usædvanlige arter. Ret tidligt kunne en melding sendes rundt om en Lille Fluesnapper, så det var godt, at fluenettet ikke er blevet taget ned endnu, selvom vi er kommet ind i efterårsmånederne. ;-)

 IMG 1267 red
1k Lille Fluesnapper, som fik et par fuglefolk til at komme forbi og kigge med.  Foto: Susanne Primdahl

De meget blæsende dage i starten af ugen oplevede vi mange fugle med meget lidt fedt på kroppen. Efter en mild dag som i går ser det meget anderledes ud, og det var en fornøjelse at ringmærke fire Løvsangere, hvoraf tre havde en fedtscore på 6 og en på 4. Fedt vurderes på en skala fra 0 til 9.

IMG 1276 red
Her ses den ene Løvsanger, som er en fugl fra i år (1k), der med en fedtscore på 6 er rigtig godt rustet til rejsen videre mod syd.
Og nej, den havde ikke fået hold i nakken, men der var åbenbart noget bagved, der skulle tjekkes lige i det øjeblik, jeg tog billedet.  Foto: Susanne Primdahl

Vi aflæste en enkelt 1k Blåmejse i dag. De er ofte svære at sætte køn på i den alder, men dette individ var så kraftigt farvet, at den bestemt var en han. Og så var den i gang med at fælde fra juvenil til postjuvenil fjerdragt.
Juvenil dragt er den første dragt en fugleunge får. Postjuvenil dragt er en overgangsdragt mellem den juvenile og den voksne fjerdragt.

IMG 1287 red
Her er den omtalte Blåmejse, som faktisk virkede mere pjusket på hovedet, end det ses på billedet, fordi den ikke var færdig med at fælde. De gule pletter på den hvide kind er rester af juvenile fjer, som ikke er skiftet endnu.

IMG 1286 red
Her på vingen er alle de kraftigt farvede blå dækfjer postjuvenile, hvor man tydeligt kan se forskellen til de juvenile blågrønne hånddækfjer yderst på vingen, som først bliver skiftet efter fuglens første ynglesæson næste år. Alle svingfjerene bliver også først skiftet næste år.  Foto: Susanne Primdahl

IMG 1281 red
I halen er de midterste to postjuvenile fjer i gang med at vokse ud, og her skiller de sig også tydeligt ud fra de andre juvenile fjer, som slet ikke har den samme blå farve. Derudover har de runde spidser, hvor de juvenile fjer er mere spidse.  Foto: Susanne Primdahl

Klokken er blevet sengetid nu, og det føles, som jeg har fået grus i øjnene, så jeg har kun tilbage at præsentere listen over dagens fangster.

Dagens ringmærkede (RI) og aflæste (RC) fugle:
Udklip220923

Daily moth report: As expected last night was better for attracting and catching moths. We caught 16 different species including a second Caradrina Kadenii (see some days before). This night we had an additional nice one, which is not really common in Denmark it is named the Pale Lemon-Sallow (Sortpoppelguldugle). It is the second for this part of Falster in Naturbasen (first one was before 2013).

moths 22092023

mot1 2209
Foto: Robert Luttik

Trækket på Odden: Nattens regn fortsatte til en time efter solopgang, men så begyndte det at klare op, og fredag formiddag blev en fin oplevelse af et varieret træk både over havet og fra land. Ingen store mængder, men lidt over 3.200 fugle fordelt på 37 arter gav et godt indtryk af rigtigt efterårstræk, især fordi der var en del flokke af småfugle. Bogfinkerne (Fringilla coelebs) pyntede mest i statistikken med lige omkring en tredjedel af dagens samlede antal, men der var også flere mindre flokke af Grønsisken (Carduelis spinus) og Tornirisk (Linaria cannabina).

GFU frdg 867En af fredagens unge Hvepsevåger på udtræk var en meget lys version. Der er stor variation i dragten hos Hvepsevågerne. Til sammenligning en noget mørkere fugl, som trak for et par dage siden. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

GFU onsdg 858

Rovfugletrækket var især præget af færre Spurvehøge (Accipiter nisus) end i de foregående dage, men smukt var det til gengæld med en håndfuld unge Hvepsevåger (Pernis apivorus) som uden videre trak ud over havet forholdsvis tæt forbi observationsposten. På samme måde kom en fin adult/voksen hun Blå Kærhøg (Circus cyaneus).

Havtrækket lagde fint ud med tidlige flokke af Sortænder (Melanitta nigra) i regnen, men med opklaringen faldt også intensiteten i deres træk. Værd at bemærke var også et pænt træk af over hundrede Splitterner for anden dag i træk (Thalasseus sandvicensis).

Splitterner

Grafikken fra den hollandske database Trektellen, som vi bruger sideløbende med DOFbasen viser gennemsnittet af Splitterner per time ved Gedser Odde som røde søjler i dette efterår og gennemsnittet over flere år som en streg. Intensiteten har været højere end normalt i august, men ser nu mere normal ud trods det seneste par dages større antal, og vi må forvente, at trækket af Splitterner nu begynder at ebbe ud for at slutte midt i oktober.

Se alle dagens observationer fra Gedser Odde i DOFbasen her.

Folk på stationen: Susanne Primdahl, Robert Luttik, Ole Friis Larsen.