Her på Gedser Fuglestations blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2023 (270)2022 (265)2021 (271)2020 (268)2019 (239)2018 (214)2017 (236)2016 (169)(se alle)

Blåmejser galore

lørdag 23. september 2023
af Susanne Primdahl, Robert Luttik, Philip Elbek & Ole Friis Larsen

Ringmærkning: Dagen startede godt ud med mange lyde fra krattene, primært gransagere og rødhalse. De første par runder var travle med mange gransagere (omkring 50) og lidt blandede bolsher. En af runderne bød på et større blåmejsetog som var fløjet i nettene; vi havde nok omkring 30 i et net! Og endte på over 50 i løbet af dagen. 

2 rødtoppede fuglekonger pyntede også rigtig fint.

IMG_1400_red.JPG
1k stor flagspætte med et par røde nakkefjer, hvilket gør det til en han. Foto: Susanne Primdahl

 IMG_1387_red.JPG
En af dagens gransangere. Denne var meget brun og fik derfor lidt ekstra opmærksomhed. Foto: Susanne Primdahl

20230923_102728.jpg20230923_085403.jpg
Sammenligning af Rødtoppet Fuglekonge (t.v.) og Fuglekonge (t.h.). Fotos: Philip Elbek

 Udklip230923.JPG

Moths of the day: We caught 12 different species and a few were new for the season: a September Thorn (Ege-Tandmaler), A Red-green Carpet (Brungrøn Bladmåler), a Lunar Underwing (Halvmåne Jordfarveugle and a Eudonia pallida (no Danish name, the English name is Marsh Grey). The last species is a small moth with only a few entries in Naturbasen (I think the species is a very common species, but people just do not give much attention to the smaller moths). Of the Lunar Underwing, there is no entry of the species in Naturbasen, so this is probably a not-so-common species. Danmarks Sommerfugle says the following: "Det er en uregelmæssig tilflyver fra sydvest, nogle år ses den i antal. All Danske eksemplarer er hanner". I hope that I did it right and am waiting for a confirmation (both apps I use came up with the same species).

moths 23092023

grey marsh Grey Marsh

halvemaanLunar Underwing

Trækket på Odden: Havtrækket svigtede igen med kun få andefugle og ikke ret meget andet. Til gengæld kom der gang i et forrygende træk af Bogfinker (Fringilla coelebs) i tusindvis, krydret med et halvt hundrede Små Korsnæb (Loxia curvirostra) fordelt på tre flokke. Vi så og hørte tre af de mere nordlige Kvækerfinker (Fringilla montifringilla) mellem Bogfinkerne, men ellers var det nok næsten rene flokke af Bogfinker og dermed ikke fugle længst nordfra endnu.

 GFU ldg 868Selv om billedet af en af dagens Små Korsnæb ikke er helt skarpt, kan man vist godt se, at de to næbspidser krydser hinanden, som det er karakteristisk for korsnæb. Den røde farve viser, at det er en adult/voksen han. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Det hele forløb lidt pudsigt med regn den første del af observationsperioden og tydeligt mange småfugle, som ville væk og trak i det dårlige vejr, som trods alt bød på lysning mellem skyerne og horisonten og dermed håb om bedre vejr. I regnen strømmede Landsvaler (Hirundo rustica), Hvide Vipstjerter (Motacilla alba) og Tornirisker (Linaria cannabina) uden tøven ud over havet. Da regnen stoppede, og det begyndte at klare op, gik hale trækket også i stå, for først at komme op i gear igen efter en times tid med Bogfinker ad libitum som den dominerende art.

GFU ldg 870En af dagens unge Hvepsevåger manglede allerede halvdelen af halefjerene sådan cirka seks uger efter, at den fløj fra reden. Hvad der er sket, er ikke til at se på den afstand, men mange af de unge fugle ender nede på jorden, før de får lært at flyve, så den kan sagtens have været i slagsmål med en ræv eller et andet dyr. Den kan også have knækket nogle halefjer mod en gren ved en uheldig landing. Den så ud til at klare sig fint, og når fjerene er knækket eller bidt over, kommer der ikke nye, før det naturlige fældningstidspunkt. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Allerede om morgenen var der lidt rovfugletræk med to adulte/voksne Rørhøge (Circus aeroginosus), Spurvehøge (Accipiter nisus) og nogle få unge 1k (første kalenderår) Hvepsevåger (Pernis apivorus), som så ud til også bare at ville videre sydpå her og nu, men ligesom for småfuglene, kom der først rigtig gang i rovfuglene et stykke inde i opklaringen, og med lidt over en times ekstratid i godt selskab med enkelte andre fuglefolk kom antallet af Hvepsevåger op over 35, hvilket var helt fint, og flere af dem kom forholdsvis tæt på. Der er mindre variation i fjerdragten hos de unge Hvepsevåger end hos de adulte/voksne, men de er stadig en fornøjelse af opleve. Spurvehøgene nåede over 100 som i de seneste foregående dage, mens en enkelt ung 1k Rød Glente (Milvus milvus) tog tilløb ved at slutte sig til en snes Hvepsevåger, men den fortrød og vendte op, da Hvepsevågerne gled ud over havet.

Se alle dagens observationer fra Gedser Odde i DOFbasen her.

Folk på stationen: Robert Luttik, Susanne Primdahl, Ole Friis  Larsen, Signe Agermose, Philip Elbek