Her på Gedser Fuglestations blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2023 (270)2022 (265)2021 (271)2020 (268)2019 (239)2018 (214)2017 (236)2016 (169)(se alle)

A day like yesterday and the day before

tirsdag 26. september 2023
Chiffchaffs, Blue Tits and Robins and late in the morning a Red-breasted Flycatcher that managed not to fly in one of the nets.
af Robert Luttik & Ole Friis Larsen

As the title indicates a day as we had before with many Robins Chiffchaffs and Blue Tits. In total 172 birds of which 7 recaptures. In the garden, late in the morning, a Red-breasted Flycatcher was seen and heard, but not caught (maybe tomorrow you never know).

20230926_083341.jpg
En fin ung sortmejse blev ringmærket. Kun årest nr. 2. Foto: Philip Elbek

26092023

Moths of the day: Today 17 species, of which are four new for the season: the Mallow (Katostmåler), the L-album Wainscot (Det Hvid L, see picture), the Lesser Yellow Underwing (Svagtskygget Smutugle)) and the Large Wainscot ( Stor Sivugle, see picture) The L-album Wainscot is a species that can be found in the east of Denmark. In Naturbasen there are no entries for Jutland.

moths 26092023

witte moth Large Wainscot

l mot L-album Wainscot

Today I heard that the Lunar Underwing (Halvmåne Jordfarveugle), a species where I wanted some confirmation, is officially accepted for Denmark as the first one for Falster.

Trækket på Odden: Tirsdag morgen og formiddag foregik med fokus på Dværgfalke (Falco columbarius). Fire af de hurtige minivandrefalke trak ud, og to gange så vi af dem æde løs af friske byttefugle på marken, nærmest uanfægtet af, at der samtidig var tre bemandede traktorer igang med at pløje, harve og så. Første gang var det ikke til at se, hvad det var for en fugl, der blev plukket, men et nærliggende bud var en af de Hvide Vipstjerter (Motacilla alba), der selv rastede og ledte efter mad på marken, før de trak ud over havet. Anden gang var det let at se, at det var en Blåmejse (Cyanistes caeruleus), der hverken kom videre på trækket eller i livet.

GFU tdg 883Dagens anden Dværgfalk med bytte på marken ved odden. I dette tilfælde var det en Blåmejse, og man kan vist godt ane et hvidt hoved med blå kalot. Foto: Ole Friis Lasen/GFU

Solopgangen var smuk og stille med næsten ingen vind, men lidt kølig. Til gengæld var der allerede ved mødetid, den halve time før solen viste sig, fin trafik af Ederfugle (Somateria mollissima), Sortænder (Mellanitta nigra), måger og Pibeænder (Mareca penelope), som er nogle af de arter, der kommer så mange af, at vi kan lave pålidelige statistikker over deres årlige træk ind og ud af Østersøen. Herligt.

EderfuglTrækket af Ederfugle har ligget lavt i september med de røde søjler langt under kurven med det årlige gennemsnit per time. Tirsdag kom der dog over 500 af dem, og det kunne tyde på, at antallet er på vej op. Midt i oktober skal der helst komme over 1.000 i timen. Grafikken er fra databasen Trektellen og viser trækkets intensitet som fugle per time.

Et morgenmørketræk af Spurvehøge (Accipiter nisus) ebbede til gengæld hurtigt ud; det var nok fugle, som havde overnattet i området. Senere kom der dog lidt gang i de små høge igen.

 Lidt op ad formiddagen dukkede der også flere fuglefolk på, og de kom lige i rette tid til at skabe en god stemning på den lille bakke ved busken, samtidig med at det skyede mere til, og vinden føltes koldere i en periode, selv om det faktisk blev stadig varmere ifølge DMI’s vejrstatistik.

Ud over Dværgfalkene fik vi sammen blandt andet oplevet tre Almindelige Kjover (Stercorarius parasiticus) på jagt efter Splitterner (Thalasseus sandvicensis) med mad, der kunne stjæles.

Se alle dagens observationer fra Gedser Odde i DOFbasen.

Folk på stationen: Signe Agermose, Philip Elbek, Robert Luttik, Ole Friis Larsen.