Her på Gedser Fuglestations blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2023 (270)2022 (265)2021 (271)2020 (268)2019 (239)2018 (214)2017 (236)2016 (169)(se alle)

The second Red-breasted Flycatcher (Lille Fluesnapper) of the season

torsdag 28. september 2023
A nice surprise for Philip and a nice surprise for "træktællerne på Odden"
af Robert Luttik og Mads Elley

Today we had in total 107 birds of which 6 were recaptures. Again the Robins, Chiffchaffs and Blue tits were the species that dominated the day. Highlight of the day was the second Red-breasted Flycatcher (Lille Fluesnapper, see picture) of the season. After the second round I gave Philip a bag with a surprise bird, a kind of present for helping me out. Else I would have had a very busy and not pleasant day yesterday. It was the Red-breasted Flycatcher and that was a new hand species for him and that made him very happy.

table 28092023

lille fl                 Lille Fluesnapper (1K)

Moths of the day: Today 12 species, of which two new for the season: the Silver Y (Gammaugle).and the Barred Sallow (Guldugle, see picture).

moths 28092023

guldugle Guldugle

 Trækket på Gedser Odde

Orla Jacobsen og Mads Elley var mødt op fra morgenstunden for at dække standardtiden i dag. De første Ederfugle og Sortænder dukkede op i dagens første lys, og efterhånden kom der også gang i Bogfinke, Hvid Vipstjert og Grønsisken. Vi er nu nået så langt hen på året, at svalerne er ved at være igennem, men de afløses jo af andre arter. Spurvehøg og Dværgfalk var pænt repræsenteret i dag mens svømmeænderne stadig kun ses i mindre antal.
Det var klart, at det ikke ville blive en specielt mindeværdig dag, indtil ...!

Omkring halvvejs gennem standardtiden gik Orla en tur rundt om den gamle marinestation for at se om "der skulle være noget i krattet". Det varede ikke længe, før han kom tilbage og sagde: "Jeg har en mulig Isabellastenpikker!" Vi gik begge hen for at finde fuglen igen, og heldigvis var den meget samarbejdsvillig. De første billeder blev taget (mobiltelefon gennem teleskopet) og fuglen blev meldt ud på Birdalarm. Hurtigt kom der positive kommentarer, som bekræftede os i bestemmelsen. Den var god nok! I løbet af det næste stykke tid kom en del forbi og fik set fuglen, inden den forsvandt på marken. Heldigvis blev den genfundet et par timer senere, og sidst på dagen var jeg derude igen og kunne med glæde konstatere, at den stadig var der i hvertfald frem til klokken 18. Der er således håb om, at den bliver her og forhåbentlig kan ses igen i morgen, måske endda i weekenden.

Isabellastenpikker er en reel sjældenhed i Danmark. Dagens gæst er landets 7. fund, hvis den godkendes af SU. Sidst på dagen fik Louis indsamlet et par pøller, så der skulle gerne være styr på også den del af dokumentationen.

Artens nærmeste yngleområde er i det sydøstlige Europa, i Grækenland, Tyrkiet og derfra mod øst. Den er almindelig i Centralasien og Mongoliet. Det er velkendt, at enkelte individer af flere arter trækker i den forkerte retning. De kommer så at sige "forkert ud af rundkørslen" og trækker vinkelret på den normale trækretning. Fugle fra Centralasien og Sibirien kan derfor trække mod vest i stedet for mod syd og derfor ende i Europa. Dagens gæst på Odden kan derfor sagtens være kommet rigtigt langt væk hjemmefra. Det får vi jo nok aldrig svar på, men under alle omstændigheder er det jo en velkommen gæst og et behageligt afbræk i den daglige træktælling.

IMG_4185.JPG
Dagens Isabellastenpikker

På stationen i dag: Robert Luttik, Philip Elbek, Orla Jacobsen og Mads Elley