Her på Gedser Fuglestations blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2023 (271)2022 (265)2021 (271)2020 (268)2019 (239)2018 (214)2017 (236)2016 (169)(se alle)

Lots of people around

lørdag 30. september 2023
Kursus for ringmærkere på fuglestationen og Euro Bird Watch på Gedser Odde.
af Robert Luttik og Mads Elley

Today we had a course for starting ringers and it was cozy and very crowded in the garden and the laboratory. The people learned how to handle birds in a safe way: ringing, some measurements, aging and trying to find out what the gender of the bird is.

cursus

The weather was not so good for catching many birds: a bit too much wind and sunny, which makes the nets visible.

We caught 98 birds of which were 5 recaptures.  Top 3: Blue tits, Robin and Coldcrest (see table).

 table 30092023

Last moths of the day: Today 13 species, no new species (see table). The weather in the night was not really good, due to the wind the moths were not much flying. In 2 weeks, we caught 41 different species.

moths 30092023

This was my last blog, I assume the rest of the year it will be in Danish again. Lars Ulrich Rasmussen is taking over the stick.

Till next year

With kind regards

Robert

 

Trækket på Gedser Odde.

Fra morgenstunden var der ikke de store forventninger til trækket over havet, da vinden var ret kraftig fra vest. Det viste sig også hurtigt at holde stik. Ikke mange Ederfugle og kun Pibeand leverede et reelt træk i dag. Splitterne var dog godt repræsenteret formiddagen igennem. En enkelt Alm. Kjove og to Nordiske Lappedykkere var krydderiet i dag.

Småfuglene kom derimod i ganske pæne antal med Bog-/Kvækerfinke og Grønsisken som de mest talrige. 7 trækkende Bjergvipstjerter og dagens overraskelse, to Stor Korsnæb, er også værd at nævne.

186 Spurvehøge og 33 Tårnfalke er godkendt og Rød Glente kom også i et vist omfang, men ellers var der heller ikke blandt rovfuglene de store antal i dag.
Se dagens observationer i dofbasen:
https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=dato&dato=30-09-2023&obstype=observationer&species=alle&obserdata=4874GFUT&sortering=dato

Formiddagen blev i høj grad præget af et glædeligt stort antal besøgende til Euro Bird Watch 2023, som GFU også stod for i dag.
Læs hvordan det forløb her:
https://www.gedserfuglestation.dk/nyheder?nyhed_id=131&category=

Mads

IMG_4201.JPG