Her på Gedser Fuglestations blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (25)2023 (292)2022 (265)2021 (271)2020 (268)2019 (239)2018 (214)2017 (236)2016 (169)(se alle)

Fjerdeseneste Mosehornugle på indtræk

torsdag 30. november 2023
af Henrik Jørgensen & Ole Friis Larsen

Endnu en dag uden ringmærkning på grund af frosne net. Henrik startede dagen med at gøre rent og talte derefter træk af rovfugle ved indkørslen til fuglestationen, før han senere sluttede sig til Ole ude på Odden. Der var snefnug i luften og lavt sigte over havet i de første par timer af standardtiden. Derefter klarede det noget op.

Mængden af fugle i torsdagens træk blev lavt med under 250, men der var god variation med 27 arter og flere fine oplevelser.

En Mosehornugle (Asio flammeus) kom trækkende ind fra havet lidt efter klokken 10 som dagens største overraskelse, og vi så den fint, da den i nogle minutter rastede i noget krat på kanten af kystskrænten. Senere så vi den igen i noget krat, da vi gik hjem til fuglestationen omkring klokken 12.45.

GFU tor 1216Torsdagens Mosehornugle opdagede vi på den flagrende flugt over havet, men de gule øjne med mørke rande i et stort lyst X er også gode kendetegn. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Et opslag i DOFbasen viser, at det er den fjerdeseneste observation af Mosehornugle ved Gedser Odde siden 1990, idet det har været tre observationer i december, nemlig 17.12.2011, 07.12.2020 og 19.12.2021. Akkurat som observationen denne torsdag var de tre observationer i december ugler, som enten blev set indtrækkende mod nord, eller de blev set flyve mod nord i området.

En anden fin oplevelse var en stor ung Vandrefalk (Falco peregrinus), som pludselig dukkede op over kystskrænten kun nogle få meter fra Henrik, der var gået hen mod kanten for at kigge efter vadefugle på stranden. Falken slog en kolbøtte i luften, og den fugl, som den jagtede, undslap med nød og næppe. Det var måske en af de Sandløbere (Calidris alba), som Henrik ville gå en tur i aftenmørket for at fange til ringmærkning.

GFU tor 1217De sorte 'armhuler' er karakteristiske for Strandhjejler og kan ofte afsløre arten på stor afstand. Denne fugl ledte roligt efter mad på stranden torsdag formiddag, men røg af sted, da en Vandrefalk dukkede på. Først 20 minutter senere så vi den og andre vadefugle komme tilbage ude fra havet. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Endelig var det pudsigt at se en Stær (Sturnus vulgaris) komme ind over land fra havet. Det er et stykke tid siden, vi sidst har set en Stær, og så trak den endda den ’forkerte’ vej.

Vi mangler også at fortælle om musen ’Topo’, at vi nu har fået den artsbestemt til Husmus (Mus musculus) og registreret i DOFbasen under pattedyr. På den måde kommer den underholdende oplevelse til at bidrage til vores viden om artens udbredelse.

GFU ons 1214Musen 'Topo' kigger ud fra sit stålarmerede bo på Gedser Odde. Nu er den bestemt til at være en Husmus på grund af sin gråtonede pels, som også har en diffus overgang mellem den mørkere overside og den lyse underside. Vi var usikre på arten og spurgte i en Facebookgruppe om pattedyr; det beskrivende svar fik vi fra biolog Knud Flensted, som er ansat i DOF/BirdLife Danmark. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Efter standardtiden hjalp vi hinanden med at bære en mågefælde ud på engen, hvor vi har forsøgt at lokke måger til en foderplads i nogle dage. Håbet er at ringmærke nogle måger. Der kom dog ikke nogen i fælden torsdag eftermiddag.

Torsdag aften gik Henrik ud i mørket for at kigge efter vadefugle langs stranden med håb om at fange nogen til ringmærkning. På Odden så vi om formiddagen en ung Strandskade (Haematopus ostralegus), fem Sandløbere, en Strandhjejle (Pluvialis squatarola) og en Sortgrå Ryle (Calidris maritima) lede efter mad på stranden. Det er de fugle, der sandsynligvis også overnatter i området.

Se alle dagens observationer fra Gedser Odde i DOFbasen.

Folk på fuglestationen: Henrik Jørgensen, Ole Friis Larsen