Her på Gedser Fuglestations blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (25)2023 (292)2022 (265)2021 (271)2020 (268)2019 (239)2018 (214)2017 (236)2016 (169)(se alle)

Småfugle i nettene igen

mandag 4. december 2023
af Henrik Jørgensen & Ole Friis Larsen

Ringmærkningen: Endelig kunne nogle net komme op efter flere dage med frost i nettene(kun 3 er isfrie og kan bruges, men resten tages ned så snart de er tøet op for i år).

Der fløj ikke mange småfugle over i dag, men det var nok pga den kolde syd-østvind, men en del solsorte rastede i haven og kun en af dem havde ring på i forvejen så der er kommet nye til de sidste dage.

En solsorts vægt ligger normalt omkring eller lige over de 100 gram, men en gammel solsort i dag vejede hele 127 gram hvilket er langt over normalen. Allerede i hånden virkede den tung og da jeg tjekkede dens vægt måtte jeg lige kigge om jeg nu havde husket at nulstille vægten, men den var god nok.

En lille time efter nettene var lukket røg gik en sølvmåge mere i fælden. Denne gang også en 1k. Denne var dog betydeligt mindre end den vi fangede forleden.

Dagens ringmærkning og kontrol/Todays ringing and recapture:

Sølvmåge/Herring gull 1/0

Solsort/Blackbird 4/1

Sjagger/Fieldfare 1/0

Grønsisken/Siskin 2/0

Gråsisken 2/0

Nordlig gråsisken/Redpoll 2/0

Total 12/1

 Trækket ved Odden: En iskold morgen og formiddag på Odden. Temperaturen var ganske vist oppe omkring 0 grader, men vinden tog til og kom fra sydøst, som næsten ikke giver læ noget sted på lokaliteten. Til gengæld var trækket sjovt, og der var bogstaveligt talt nogle brillante øjeblikke med sol mellem skyerne og samtidig nogle fugle tæt på, så det var i sandhed en kold fornøjelse.

Vigtigst for indsatsen med at registrere trækfugle på landets sydspids i december var et pænt morgentræk af Rødstrubede Lommer (Gavia stellata). Der kom et par hundrede i løbet af de første to timer, hvorefter det træk – som sædvanlig – stilnede af til næsten ingenting, før det kom i gang igen i den sidste time, og det samlede resultat blev over 300. Ellers var der ingen bemærkelsesværdige tal eller arter.

GFU soen 1244Bestemmelsen af lommerne ved Odden giver ofte diskussioner på grund af stor afstand og drilske lysforhold. Når de kommer tæt nok på, som denne Rødstrubede Lom, er det til at se det opadbøjede næb og i vinterdragten, at øjet er fri af den mørke overside. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Dagens rovfugletræk bestod af to Røde Glenter (Milvus milvus), som kom ganske lavt over marken og passerede meget tæt forbi observationsposten, da de fulgte hækken ud mod spidsen på deres vej videre mod syd. Det kolde vejr gav meget klar luft uden varmeflimmer, og sneen lyste undersiderne op. Mange fugle ser i disse dage med sne overraskende anderledes ud, fordi belysningen af undersiderne afslører detaljer, som vi ellers ikke ville se. Den ene af de to glenter så temmelig slidt ud i fjerdragten, den anden ikke, men fælles for dem var, at det så ud til at dreje sig om et år gamle fugle (2k, andet kalenderår) næsten i voksendragt, men stadig med præg af ungfugle, blandt andet sort næb – som hos voksne/adulte er gulligt – og lyse spidser på endnu ikke skiftede lange dækfjer på undersiden af vingernes arme (cirka midt gennem den inderste del af vingerne).

GFU soen 1241Den ene af dagens to Røde Glenter. Det mørke næb tyder på en yngre fugl. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Flot var det også med et par grupper af henholdsvis Toppet Skallesluger (Mergus serrator) og Stor Skallesluger (Mergus merganser), som også begge kom lige over posten i et af de få øjeblikke med solskin. De Rødstrubede Lommer fløj flest enten på stor afstand eller meget højt ind over Odden, men en enkelt gruppe passerede fornøjeligt lavt, dog ikke i solskin.

GFU soen 1245Toppede Skalleslugere (øverst) til sammenligning med Store Skalleslugere (nederst). Begge arter kan have hvide, gullige eller laksefarvede undersider. Det menes at have noget med deres føde at gøre. Bemærk det mørke bryst hos de Toppede Skalleslugere til forskel fra de Store Skalleslugere. På øverste foto ses to hanner med en hun imellem. På nederste foto ses en han til venstre med to hunner. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

GFU soen 1246

Vores optagelser af fuglestemmer om natten afslører, at Natuglerne (Strix oluco) forekommer særdeles aktive nu med mange forskellige kald natten igennem. Der er mindst to af dem i fuglestationens have.

Se alle dagens observationer på Gedser Odde i DOFbasen.

Folk på fuglestationen: Henrik Jørgensen, Ole Friis Larsen