Her på Gedser Fuglestations blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (25)2023 (292)2022 (265)2021 (271)2020 (268)2019 (239)2018 (214)2017 (236)2016 (169)(se alle)

Blå kærhøg ringmærket for første gang

tirsdag 5. december 2023
af Ole Friis Larsen, Henrik Jørgensen

Før nettene skulle sættes op jokede vi lidt med at nu kom den blå kærhøg i nettet (pga en fløj igennem haven for få dage siden).

Der var igen i dag en del solsorte i haven og en del blev også fanget. Ud over det var der 2 andre drosselarter i nettet.

Lyd som var sat ud gav kun 2 fugle i dag, men vinden har nok gjort at mange småfugle ikke kom ud på odden.

Under runderne blev en del net taget ned for i år, flere var der dog stadig is i så de kunne ikke tages ned endnu.

På vej ud fra huset da jeg skal på runde kommer en blå kærhøg han flyvende så jeg kalder hurtigt Ole på walkien så den kunne komme med for dagen. Kort efter ser jeg den så hænge i det første høgenet så jeg får hurtigt løbet hen til den og pillet den ud og kalder igen ud til Ole at jeg havde fanget den.

Et kig på databasen viser at det er den første som er ringmærket på fuglestationen(og det er selvfølgelig også en ny ringmærkningsart).

Dagens ringmærkning/Todays ringing:

Blå kærhøg/Hen harrier 1

Solsort/Blackbird 6

Sjagger/Fieldfare 1

Vindrossel/Redwing 1

Grønsisken/Siskin 1

Nordlig gråsisken/Redpoll 1

Total 11

Trækket ved Odden: Det blev kun til en times tid med træktælling, før Henrik slog alarm fra fuglestationen om en Blå Kærhøg (Circus cyaneus) i et af nettene. Efter arbejdet med kærhøgen kom der et møde med en skovfoged om vores sø på engen, som skal renses op. Det var mest et møde om det praktiske arbejde, som begynder onsdag morgen klokken 8. Derefter gav det ingen mening at fortsætte en tælling efter vores regler om standarden.

GFU so 1264Søen ved fuglestationen tirsdag eftermiddag. Vi har været lidt ængstelige for, at den var ved at gro til, men onsdag morgen begynder arbejdet med at rense den op. Det skal ske om vinteren, når der ikke er frøer eller tudser i vandhullet.

I stedet gik dagen med andet arbejde og aldersbestemmelse af den Blå Kærhøg.

Vi mente umiddelbart, at det måtte være en et år gammel han i sit andet kalenderår (2k) på grund af en meget bruntonet overside, men rovfugleeksperten Klaus Malling Olsen har før hjulpet os med, at hanner af Blå Kærhøge, som vi har set på træk ved Odden, kan have et brunligt skær på oversiden, uden at det betyder, at det er en yngre han, så vi spurgte ham igen. Ud fra billederne i lille format på en mobiltelefon pegede han på, at dagens Blå Kærhøg godt kunne være ældre end 2k, blandt andet på grund af slitage på de sorte håndsvingfjer, som fuglen først har fået i år. Vi aftalte også at lægge billeder på Facebookgruppen Rovfugle i Felten.

Derefter gik en anden specialist i rovfugle, norske Andreas Gullberg, i gang med at nærstudere vores billeder og fandt to brunlige juvenile dækfjer, som ikke var skiftet endnu på den ene vinge. Han var i øvrigt enig med Klaus Malling Olsen om, at den brunlige overside på vores Blå Kærhøg ikke kunne bruges til nogen aldersbestemmelse, fordi der er stor individuel forskel hos hanner i adulte/voksne fjerdragter.

407746068 10160986936733468 6776770970488101895 nBemærk Andreas Gullbergs røde ring om de to juvenile dækfjer. Sådan noget kan man kun klare ved nærstudier af gode billeder - eller hvis man har fuglen i hånden - og da var vi på stationen mere fokuserede på den bruntonede overside - som altså ikke kan bruges til aldersbestemmelse af Blå Kærhøge-hanner i voksne/adulte dragter. I felten ville denne fugl altså kun kunne bestemmes til en adult han. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Det var lærerigt at få kommentarer af de to specialister i rovfugle, og forhåbentlig har mange andre på samme måde haft glæde af vores opslag på Rovfugle i Felten.

GFU cicy 1256På dette foto af den Blå Kærhøg under ringmærkningen indendørs i fuglestationens laboratorium er bruntoningen af fjerdragten særlig tydelig. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Vi skrev på Facebook, at den Blå Kærhøg forekom ’lidt afmagret’, fordi vi kunne mærke brystbenet på den, men det nok ikke været, for den vejede 373 gram og var dermed godt i stand i forhold til, at sunde hanner af Blå Kærhøge kan veje mellem 290 og 400 gram.

Alt i alt en sund og rask yngre han Blå Kærhøg.

GFU cicy 1260Noget af det, der fascinerede os på fuglestationen mest ved at have den Blå Kærhøg i hånden, var de fine grå 'pile'på den hvide underside af fuglen. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Folk på fuglestationen: Henrik Jørgensen, Ole Friis Larsen